Enter i media

Enter i media2019-06-04T15:31:03+02:00

Jon Hyltner gästar Börspodden

Läs gärna mer om Enter Småbolagsfond här.

Investera i Enter Småbolagsfond via:

Enter Småbolagsfond tilldelades priset som Årets Sverigefond när Fondmarknaden.se utsåg de bästa fonderna under 2020. Andelsägarnas kapital hade då sedan fondens start för fem år sedan vuxit med hela 230%.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Enter nomineras i två kategorier för Morningstar Fund Awards 2021

Enter Fonder har i år nominerats i två av sex kategorierna hos Morningstar. Enter Sverige Pro är nominerad som bästa fond i kategorin ”Best Sweden Equity Fund”. Dessutom är Enter Fonder som bolag nominerat till ”Best Fund House Equity”.

Vi är naturligtvis både glada och stolta över nomineringarna. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på investeringar i svenska bolag med hållbara affärsmodeller, starka marknadspositioner och med tydlig tillväxtpotential. Vi vill ha närhet till de bolag vi investerar i. Det ökar både förståelsen och kunskapen. Vi känner oss väldigt mycket som en förvaltare i tiden. Och för framtiden.” säger Henrik Lindquist, VD, Enter Fonder.

I investeringsprocessen tar Enter Sverige Pro avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål och letar efter bolag inom de fyra temaområdena Hållbara städer, Energi & klimateffektivitet, Hälsa & säkerhet samt Hållbar konsumtion & produktion.  Genom att arbeta för att nå målen får vi en mer miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Sverige Pro kommer att vara med och stödja den hållbara omställningen och göra FN:s mål investeringsbara.

Sverige Pro är en fond för framtiden. I vår bolagsanalys är hållbara affärsmodeller en av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter, men vi är även intresserade av bolag som är väl rustade för en hållbar omställning”, säger Cecilia Persson, förvaltare av Enter Sverige Pro.

Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige. Morningstar har valt ut sex kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa har Morningstar granskat de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på år 2020, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

Dessutom görs en summering av fondbolagens resultat i genomsnitt bland alla deras fonder som säljs i Sverige. Detta är underlag för utdelningen av de tre stora prispokalerna: bästa fondföretag aktiefonder, bästa fondföretag räntefonder och bästa fondföretag totalt.

Vinnarna tillkännages den 17 mars.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Investera i Enter Sverige Pro via:
Enter Fonder
Avanza
Läs gärna mer om fonden här!

Enter Småbolagsfond är ankarinvesterare i Fractal

Enter Småbolagsfond är ankarinvesterare i Fractal

Fractal Gaming Group AB (publ), ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter, offentliggjorde den 25 januari 2021 sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för handel på First North Premier förväntas bli den 11 februari 2021. Läs pressmeddelandet här.

Enter Småbolagsfond är en av ankarinvesterarna i den kommande börsintroduktionen av Fractal på Nasdaq First North Premier Growth Market. Jon Hyltner, förvaltare av Enter Småbolagsfond kommenterar investeringen i Fractal:

”På drygt tio år har Fractal etablerat en stark position inom segmentet premiumchassin för gamingdatorer. Genom att ta fram en stilren nordisk design kombinerat med god funktion har bolaget attraherat gamers som sätter ihop sina egna speldatorer och som värdesätter design och kvalitet. Vi bedömer att detta är en attraktiv nisch att investera i då marknaden är i stark tillväxt drivet av att antalet hängivna gamers ökar kraftigt samtidigt som marknaden inte är tillräckligt stor för att attrahera konkurrens från de största spelarna inom PC-industrin. Fractal har även en imponerande historik av genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 28 procent sedan 2010, vilket uppnåtts utan förvärv och under god lönsamhet.
    Fractals grundare och Vd kommer fortsätta att driva bolaget framåt och har en tydlig agenda för att driva fortsatt lönsam tillväxt för bolaget genom att utveckla sin starka position inom datorchassin men också expandera till närliggande produktområden. Utsikterna för 2021 är mycket svårbedömda då Corona-pandemin hade stor inverkan på verksamheten under 2020. Långsiktig bedömer vi dock att bolaget har goda möjligheter att skapa hög och lönsam tillväxt och aktieägarvärde.”

Investera i Enter Småbolagsfond via:

Kort om Fractal

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Koncernen grundades år 2010 och Fractals produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över.

Fractal är marknadsledande inom datorchassin på flera geografiska marknader, till exempel i Norden och Japan, och innehar en topp tre-position globalt. Bolaget har även en stark marknadsposition inom nätaggregat och kylningsprodukter till gaming-datorer. Fractal har haft lönsam organisk tillväxt från dag ett genom att framgångsrikt kombinera design, prestanda och kvalitet som efterfrågas av konsumenter. Detta har resulterat i såväl ett utökat produktutbud som en stark geografisk närvaro. Huvudkontoret ligger i Göteborg (Sverige) och övriga kontor återfinns i Dallas (USA), Dongguan (Kina) samt Taipei (Taiwan).

Enter Fonder
Avanza
Nordnet
Läs gärna mer om fonden här!

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Jon i Avanzas Placerapodd

Lyssna på Jon i Avanzas Placera-podd. Jon kommenterar flera aktuella rapporter, berättar om sin nuvarande marknadssyn och var han letar värde. Han presenterar ett par nya innehav i portföljen och även ett par aktier som han har sålt.

Lyssna här!

Enter Småbolagsfond tilldelas utmärkelsen Årets Sverigefond

Enter Småbolagsfond tilldelas priset som Årets Sverigefond när Fondmarknaden.se utser de bästa fonderna under 2020.

Motiveringen för priset som Årets Sverigefond 2020 lyder:

Genom att kombinera hållbarhet och tydligt fokuserad aktiv förvaltning tillsammans med decennier av kunskap om svenska aktier har fonden på ett imponerande sätt sprungit ifrån konkurrerande Sverigefonder under året. Man har på ett framgångsrikt sätt skapat god diversifiering i portföljen med världsledande svenska småbolag såväl som småbolag med mer lokal närvaro – en perfekt och nödvändig kombination i en minst sagt turbulent marknad år 2020.


Vi är både stolta och tacksamma för utmärkelsen Årets Sverigefond! Andelsägarnas kapital har sedan fondens start för fem år sedan vuxit med hela 230%. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på investeringar i svenska bolag med hållbara affärsmodeller, starka marknadspositioner och med tydlig tillväxtpotential. Vi vill ha närhet till de bolag vi investerar i. Det ökar både förståelsen och kunskapen. Värdetillväxten i Enter Småbolagsfond kommer från flera olika investeringar snarare än några få. Det tror vi också är bra för andelsägarna. Vi känner oss väldigt mycket som en förvaltare i tiden. Och för framtiden.” säger Henrik Lindquist, VD, Enter Fonder.

Jon Hyltner, förvaltare Enter Småbolagsfond

Några snabba frågor till Jon, förvaltare av Enter Småbolagsfond:

Vad är anledningen till att fonden gick så bra förra året?

I grunden är det många investeringar som har bidragit till avkastningen. Ser man på portföljen så har bolagen vi haft i fonden levererat väldigt bra vinster så det är främsta anledningen till att fonden gick så bra förra året.

Kan du berätta lite om fondens förvaltningsinriktning?

Små bolag växer vinsten snabbare än stora bolag. Det är när bolag går från att vara små till stora som du ser den bästa utvecklingen i aktiekursen. Det här tar vi fasta på i vår småbolagsfond och investerar i just mindre bolag på Stockholmsbörsen. Vår investeringsfilosofi bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi investerar i. För småbolagssegmentet blir det än viktigare då bevakningen från analytiker och media är mer begränsad. Vi har därför tät kontakt med företagsledningarna för våra portföljbolag för att kunna agera och påverka. Idag är det 45 bolag i fonden för att få en bra diversifiering och minska positionsrisken. Varje enskild investering i fonden görs på egna meriter, så vi tänker inte på sektorindelning eller vikt i index. Grunden i alla investeringar ska vara att det är bolag som vi tror ska kunna växa vinsten bra på lång sikt. Vårt mål är att investera i bolag som växer sin vinst med 15% per år eller mer. Över 5 år ger det en fördubbling av vinsten, något som ger avtryck i aktiekursen.

Vad tror du om framtiden för fonden?

Många kvalitetsbolag med bra tillväxtförutsättningar har under året fått en uppvärdering till lite utmanande nivåer. På kort sikt ger det så klart en risk för att det kan bli en korrigering i vissa aktiekurser. Det här är något vi följer noga och vid behov byter vi ut bolag som blir allt för högt värderade. Om bolagen i fonden levererar sina vinster som vi tror så kommer dock vinsterna äta upp en kortsiktig nedgång så man över ett längre tidsperspektiv får en fortsatt god avkastning.

Investera i Enter Småbolagsfond via:
Läs gärna mer om fonden här!

Utmärkelsen Årets Fonder delas ut av Fondmarknaden.se i 10 kategorier samt för Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling. Arbetet med att ta fram vinnarfonderna har pågått under slutet av 2020, det är hård konkurrens och kriterierna man tittar på är bland annat avkastning under 2020 samt genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå och sharpekvot.

Utmärkelsen utses bland de 1800 fonder som handlas på marknadsplatsen Fondmarknaden.se. Fonderna bedöms utifrån den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen. Utöver detta bedöms även fonderna utifrån deras hållbarhetsarbete. Varje fond får ett hållbarhetsbetyg baserat på parametrarna miljö, social och etik.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Jon om två bolag i husdjurssegmentet

Läs i Omni Ekonomi om boomen för bolag inom husdjurssegmentet:

”Vi har investerat i två bolag, Swedencare och Musti, som båda har starka positioner och bra lönsamhet.” säger Jon Hyltner.

Läs hela artikeln här

Jon om intressanta aktier i Omni Ekonomi

Vår småbolagsförvaltare, Jon Hyltner, intervjuas i Omni Ekonomi om intressanta bolag som nyligen lämnat rapporter:

”Som alltid är bolag som kan leverera bra vinsttillväxt över tid mest intressanta för oss. Eftersom pandemin antagligen kommer ha påverkan på den generella efterfrågan ska man nog inte räkna med så mycket hjälp av generell marknadsefterfrågan, så bolag som kan generera tillväxt på annat sätt är extra intressanta, via förvärv eller genom att vara exponerade mot en nisch med tillväxt etc. Läs artikeln här

Jon i DI

För  Dagens Industri berättar förvaltaren av Enter Småbolagsfond, Jon Hyltner, om förändringar som skett i portföljen under tredje kvartalet.

Bland annat berättar Jon om investeringarna i Avanza Bank och Addnode Group AB.

Läs artikeln här

Jon i Nordnets Sparpodd

Jon berättar om småbolagspärlorna på börsen i Nordnets Sparpodd

Gustaf i Avanzas Placera-TV

Kreditmarknaden visar på styrka

Vår ränteförvaltare Gustaf berättar om återhämtningen på kreditmarknaden och vad den säger om nuvarande marknadssituation. Flera av fondernas innehav diskuteras, inklusive AAK som kom med en positiv vinstvarning på morgonen.

Jon i Avanzas Placerapodd

Jon intervjuas i Placera-TV

Vår småbolagsförvaltare Jon ger sin syn på börsen och pratar bland annat om tech-frossa, värderingar och sektorrotationer. Han tipsar dessutom om fem småbolagsaktier.

Experternas tro om börsen 2020

Vår småbolagsförvaltare Jon ger, tillsammans med Kristoffer från Redeye och Erik från Spiltan Fonder, sin syn på börsåret 2020. De tipsar även om hur du kan tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet samt intressanta sektorer och bolag att titta närmare på.

Läs nyhetsbrevet här

Load More Posts
Till toppen