Enter i media

Enter i media2019-06-04T15:31:03+02:00

Fira Framtiden!

Små bolag växer sig stora. Nya marknadsandelar på hemmaplan, expansion och förvärv kan accelerera utvecklingen för företag som fortfarande klättrar mot toppen. En bolagsresa som skapar värde för framtiden.

Efter sex starka år fortsätter Enter Småbolagsfond att förfina sitt framgångsrecept – investeringar i noga handplockade småföretag på Stockholmsbörsen. Den röda tråden är som vanligt hållbara affärsmodeller och tydlig tillväxtpotential. Det vi kallar för hållbar tillväxt.

Fondens goda avkastning, 367%* sedan starten, förstärker bilden av att de mindre bolagen är
vägen framåt.

Ser du också det stora i det lilla? Kom och väx med oss!

* Avser fondens avkastning för perioden 2015-09-01 – 2021-09-01.

Läs mer om Enter Småbolagsfond här

Kurshistorik Enter Småbolagsfond


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

DI intervjuar toppförvaltare

Läs mer om Enter Småbolagsfond här

Jon Hyltner, Enter Småbolagsfond, intervjuas i DI

”Dagens Industri har talat med fyra toppförvaltare som utklassat index. Efter årets tjurrusning pekar de ut sina fem favoritaktier att köpa nu.” Läs artikeln i DI

Kurshistorik Enter Småbolagsfond


Kapitalet gästas av Jon Hyltner

Lyssna på intervjun med Jon på Spotify:

Läs mer om Enter Småbolagsfond här

Kurshistorik Enter Småbolagsfond


Jon talar hos Aktiespararna

Jon deltar i Aktiespararnas event och berättar bl a om varför små bolag har bättre förutsättningar att skapa vinsttillväxt än större bolag. Lyssna här!

Kurshistorik Enter Småbolagsfond

Kurshistorik


Läs mer om Enter Småbolagsfond här.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Jon hos EFN Marknad

Jon berättar om sina favoriter bland serieförvärvare hos EFN. Lyssna här!

Läs mer om Enter Småbolagsfond här.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Investera i Enter Småbolagsfond hos Savr

   Sparplattformen Savr har uppmärksammat vår småbolagsfond i ett inlägg:

”Vi frågade nyligen våra följare på sociala medier om vilka fondbolag och fonder de är nyfikna på och skulle vilja veta mer om. Flera svarade att de är intresserade av Enter Fonder och framförallt Enter Småbolagsfond, som är en aktiefond med hållbar inriktning som placerar huvudsakligen på den svenska marknaden. Under 2020 vann fonden “Årets Småbolagsfond” i Årets Fonder, en utmärkelse som delas ut av Fondmarknaden.se.

Vi bestämde oss för att träffa Jon Hyltner, förvaltare för Enter Småbolagsfond sedan 2019. Vi ville bland annat ta reda på vad hemligheten är bakom fondens framgång, varför svenska sparares intresse för Sverigefonder ökar – och ifall det finns det något investeringsbeslut som Jon gjorde i sin ungdom och ångrar idag.”

Läs intervjun med Jon Hyltner här

Kurshistorik Enter Småbolagsfond

Kurshistorik


Läs mer om Enter Småbolagsfond här.

Fler intervjuer med Jon

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Hyltner i Nordnets Sparpodd

Se klippet på YouTube:

Lyssna på Spotify:

Lyssna på SoundCloud:

Mer om Enter Småbolagsfond

    Svenska småbolag har som grupp levererat en mycket hög avkastning ur ett globalt perspektiv. Den främsta anledningen är att vinsttillväxten för svenska småbolag varit utomordentligt hög. Vi anser att det finns goda skäl till att vinsttillväxten kommer fortsätta att vara hög för svenska småbolag och betydligt högre än för de större mer mogna bolagen. Det är ofta lättare att växa från en liten bas, små bolag har typiskt sett lättare att växa sin affär genom att ta marknadsdelar på sin hemmamarknad, flytta fram sina positioner internationellt eller växa genom förvärv.
    Enter Småbolagsfond kapitaliserar på den drivkraft som finns bland svenska småbolag. Vi investerar i bolag som vi bedömer kommer växa vinsten snabbare än marknaden i stort.

Vi investerar i bolag som vi bedömer kommer växa vinsten snabbare än marknaden i stort.

Vår huvudfokus ligger på bolag med starka affärsmodeller, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Vi letar efter bolag som kontrollerar sitt eget öde, som kan växa sin affär i goda som dåliga tider. Många av de lyckosamma investeringar som fonden gjort historiskt har varit i företag som blivit starka i en mindre nisch samt har förvärv som en del av sin tillväxtstrategi.

I och med samhällens omställning mot en hållbar värld är hållbarhet en viktig faktor som vi överväger i våra investeringsbeslut.

I och med samhällens omställning mot en hållbar värld är hållbarhet en viktig faktor som vi överväger i våra investeringsbeslut. Vi undviker bolag inom vissa branscher och favoriserar bolag vars affär vi bedömer kommer gynnas av den omställning som sker. Vi bedömer att kortsiktiga marknadsrörelser är oerhört svåra att förutspå medan det är betydligt lättare att bedöma den långsiktiga tillväxtpotentialen för ett bolag. På lång sikt är det också vinstutvecklingen som är den främsta värdedrivaren för en aktie. Därför har vi att långsiktigt fokus på samtliga våra investeringar och gör inga försök att tajma marknaden på kort sikt. Sedan fondens start har avkastningen varit 311% medan jämförelseindex avkastning varit 187% och Stockholmsbörsen i stort (SIXPRX) avkastat 119%.

Jon Hyltner, Förvaltare Enter Småbolagsfond

Kurshistorik Enter Småbolagsfond


Enter är ankarinvesterare i Linc

Enter är ankarinvesterare i Linc

Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin, främst inom läkemedels- och medicinteknikbolag. Investeringarna som görs inom läkemedelsutveckling sker huvudsakligen i en tidig fas av bolagets utveckling medan investeringarna inom medicinteknik är i mer mogna verksamheter.

Lincs ledning har stor kompetens och lång erfarenheter inom området.  Genom att vara långsiktiga ägare och dra nytta av sitt stora nätverk stöttar de respektive bolag att utvecklas och expandera globalt. Enter Fonder ser med spänning fram emot att vara med i Lincs utveckling.

Enter Fonder är ankarinvesterare i Linc genom fonderna Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Småbolagsfond.

Investera i Enter Sverige Pro via:

Kort om Linc

Linc är en investerare i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science-industrin. De investerar i och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. Linc arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar aktivt i valberedningsarbetet.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Hyltner gästar Placera

Jon Hyltner, förvaltare av Enter Småbolagsfond, gästar Placera för att diskutera kvartalsrapporter för flera av portföljbolagen, bl a Instalco, NCAB Group och BTS.  Dessutom diskuteras e-handlares utsikter framöver.

Läs mer om Enter Småbolagsfond här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Jon Hyltner gästar Börspodden

Läs gärna mer om Enter Småbolagsfond här.

Investera i Enter Småbolagsfond via:

Enter Småbolagsfond tilldelades priset som Årets Sverigefond när Fondmarknaden.se utsåg de bästa fonderna under 2020. Andelsägarnas kapital hade då sedan fondens start för fem år sedan vuxit med hela 230%.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Enter nomineras i två kategorier för Morningstar Fund Awards 2021

Enter Fonder har i år nominerats i två av sex kategorierna hos Morningstar. Enter Sverige Pro är nominerad som bästa fond i kategorin ”Best Sweden Equity Fund”. Dessutom är Enter Fonder som bolag nominerat till ”Best Fund House Equity”.

Vi är naturligtvis både glada och stolta över nomineringarna. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på investeringar i svenska bolag med hållbara affärsmodeller, starka marknadspositioner och med tydlig tillväxtpotential. Vi vill ha närhet till de bolag vi investerar i. Det ökar både förståelsen och kunskapen. Vi känner oss väldigt mycket som en förvaltare i tiden. Och för framtiden.” säger Henrik Lindquist, VD, Enter Fonder.

I investeringsprocessen tar Enter Sverige Pro avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål och letar efter bolag inom de fyra temaområdena Hållbara städer, Energi & klimateffektivitet, Hälsa & säkerhet samt Hållbar konsumtion & produktion.  Genom att arbeta för att nå målen får vi en mer miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Sverige Pro kommer att vara med och stödja den hållbara omställningen och göra FN:s mål investeringsbara.

Sverige Pro är en fond för framtiden. I vår bolagsanalys är hållbara affärsmodeller en av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter, men vi är även intresserade av bolag som är väl rustade för en hållbar omställning”, säger Cecilia Persson, förvaltare av Enter Sverige Pro.

Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige. Morningstar har valt ut sex kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa har Morningstar granskat de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på år 2020, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

Dessutom görs en summering av fondbolagens resultat i genomsnitt bland alla deras fonder som säljs i Sverige. Detta är underlag för utdelningen av de tre stora prispokalerna: bästa fondföretag aktiefonder, bästa fondföretag räntefonder och bästa fondföretag totalt.

Vinnarna tillkännages den 17 mars.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Investera i Enter Sverige Pro via:
Enter Fonder
Avanza
Läs gärna mer om fonden här!

Enter Småbolagsfond är ankarinvesterare i Fractal

Enter Småbolagsfond är ankarinvesterare i Fractal

Fractal Gaming Group AB (publ), ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter, offentliggjorde den 25 januari 2021 sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för handel på First North Premier förväntas bli den 11 februari 2021. Läs pressmeddelandet här.

Enter Småbolagsfond är en av ankarinvesterarna i den kommande börsintroduktionen av Fractal på Nasdaq First North Premier Growth Market. Jon Hyltner, förvaltare av Enter Småbolagsfond kommenterar investeringen i Fractal:

”På drygt tio år har Fractal etablerat en stark position inom segmentet premiumchassin för gamingdatorer. Genom att ta fram en stilren nordisk design kombinerat med god funktion har bolaget attraherat gamers som sätter ihop sina egna speldatorer och som värdesätter design och kvalitet. Vi bedömer att detta är en attraktiv nisch att investera i då marknaden är i stark tillväxt drivet av att antalet hängivna gamers ökar kraftigt samtidigt som marknaden inte är tillräckligt stor för att attrahera konkurrens från de största spelarna inom PC-industrin. Fractal har även en imponerande historik av genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 28 procent sedan 2010, vilket uppnåtts utan förvärv och under god lönsamhet.
    Fractals grundare och Vd kommer fortsätta att driva bolaget framåt och har en tydlig agenda för att driva fortsatt lönsam tillväxt för bolaget genom att utveckla sin starka position inom datorchassin men också expandera till närliggande produktområden. Utsikterna för 2021 är mycket svårbedömda då Corona-pandemin hade stor inverkan på verksamheten under 2020. Långsiktig bedömer vi dock att bolaget har goda möjligheter att skapa hög och lönsam tillväxt och aktieägarvärde.”

Investera i Enter Småbolagsfond via:

Kort om Fractal

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Koncernen grundades år 2010 och Fractals produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över.

Fractal är marknadsledande inom datorchassin på flera geografiska marknader, till exempel i Norden och Japan, och innehar en topp tre-position globalt. Bolaget har även en stark marknadsposition inom nätaggregat och kylningsprodukter till gaming-datorer. Fractal har haft lönsam organisk tillväxt från dag ett genom att framgångsrikt kombinera design, prestanda och kvalitet som efterfrågas av konsumenter. Detta har resulterat i såväl ett utökat produktutbud som en stark geografisk närvaro. Huvudkontoret ligger i Göteborg (Sverige) och övriga kontor återfinns i Dallas (USA), Dongguan (Kina) samt Taipei (Taiwan).

Enter Fonder
Avanza
Nordnet
Läs gärna mer om fonden här!

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Jon i Avanzas Placerapodd

Lyssna på Jon i Avanzas Placera-podd. Jon kommenterar flera aktuella rapporter, berättar om sin nuvarande marknadssyn och var han letar värde. Han presenterar ett par nya innehav i portföljen och även ett par aktier som han har sålt.

Lyssna här!

Enter Småbolagsfond tilldelas utmärkelsen Årets Sverigefond

Enter Småbolagsfond tilldelas priset som Årets Sverigefond när Fondmarknaden.se utser de bästa fonderna under 2020.

Motiveringen för priset som Årets Sverigefond 2020 lyder:

Genom att kombinera hållbarhet och tydligt fokuserad aktiv förvaltning tillsammans med decennier av kunskap om svenska aktier har fonden på ett imponerande sätt sprungit ifrån konkurrerande Sverigefonder under året. Man har på ett framgångsrikt sätt skapat god diversifiering i portföljen med världsledande svenska småbolag såväl som småbolag med mer lokal närvaro – en perfekt och nödvändig kombination i en minst sagt turbulent marknad år 2020.


Vi är både stolta och tacksamma för utmärkelsen Årets Sverigefond! Andelsägarnas kapital har sedan fondens start för fem år sedan vuxit med hela 230%. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på investeringar i svenska bolag med hållbara affärsmodeller, starka marknadspositioner och med tydlig tillväxtpotential. Vi vill ha närhet till de bolag vi investerar i. Det ökar både förståelsen och kunskapen. Värdetillväxten i Enter Småbolagsfond kommer från flera olika investeringar snarare än några få. Det tror vi också är bra för andelsägarna. Vi känner oss väldigt mycket som en förvaltare i tiden. Och för framtiden.” säger Henrik Lindquist, VD, Enter Fonder.

Jon Hyltner, förvaltare Enter Småbolagsfond

Några snabba frågor till Jon, förvaltare av Enter Småbolagsfond:

Vad är anledningen till att fonden gick så bra förra året?

I grunden är det många investeringar som har bidragit till avkastningen. Ser man på portföljen så har bolagen vi haft i fonden levererat väldigt bra vinster så det är främsta anledningen till att fonden gick så bra förra året.

Kan du berätta lite om fondens förvaltningsinriktning?

Små bolag växer vinsten snabbare än stora bolag. Det är när bolag går från att vara små till stora som du ser den bästa utvecklingen i aktiekursen. Det här tar vi fasta på i vår småbolagsfond och investerar i just mindre bolag på Stockholmsbörsen. Vår investeringsfilosofi bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi investerar i. För småbolagssegmentet blir det än viktigare då bevakningen från analytiker och media är mer begränsad. Vi har därför tät kontakt med företagsledningarna för våra portföljbolag för att kunna agera och påverka. Idag är det 45 bolag i fonden för att få en bra diversifiering och minska positionsrisken. Varje enskild investering i fonden görs på egna meriter, så vi tänker inte på sektorindelning eller vikt i index. Grunden i alla investeringar ska vara att det är bolag som vi tror ska kunna växa vinsten bra på lång sikt. Vårt mål är att investera i bolag som växer sin vinst med 15% per år eller mer. Över 5 år ger det en fördubbling av vinsten, något som ger avtryck i aktiekursen.

Vad tror du om framtiden för fonden?

Många kvalitetsbolag med bra tillväxtförutsättningar har under året fått en uppvärdering till lite utmanande nivåer. På kort sikt ger det så klart en risk för att det kan bli en korrigering i vissa aktiekurser. Det här är något vi följer noga och vid behov byter vi ut bolag som blir allt för högt värderade. Om bolagen i fonden levererar sina vinster som vi tror så kommer dock vinsterna äta upp en kortsiktig nedgång så man över ett längre tidsperspektiv får en fortsatt god avkastning.

Investera i Enter Småbolagsfond via:
Läs gärna mer om fonden här!

Utmärkelsen Årets Fonder delas ut av Fondmarknaden.se i 10 kategorier samt för Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling. Arbetet med att ta fram vinnarfonderna har pågått under slutet av 2020, det är hård konkurrens och kriterierna man tittar på är bland annat avkastning under 2020 samt genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå och sharpekvot.

Utmärkelsen utses bland de 1800 fonder som handlas på marknadsplatsen Fondmarknaden.se. Fonderna bedöms utifrån den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen. Utöver detta bedöms även fonderna utifrån deras hållbarhetsarbete. Varje fond får ett hållbarhetsbetyg baserat på parametrarna miljö, social och etik.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Jon om två bolag i husdjurssegmentet

Läs i Omni Ekonomi om boomen för bolag inom husdjurssegmentet:

”Vi har investerat i två bolag, Swedencare och Musti, som båda har starka positioner och bra lönsamhet.” säger Jon Hyltner.

Läs hela artikeln här

Jon om intressanta aktier i Omni Ekonomi

Vår småbolagsförvaltare, Jon Hyltner, intervjuas i Omni Ekonomi om intressanta bolag som nyligen lämnat rapporter:

”Som alltid är bolag som kan leverera bra vinsttillväxt över tid mest intressanta för oss. Eftersom pandemin antagligen kommer ha påverkan på den generella efterfrågan ska man nog inte räkna med så mycket hjälp av generell marknadsefterfrågan, så bolag som kan generera tillväxt på annat sätt är extra intressanta, via förvärv eller genom att vara exponerade mot en nisch med tillväxt etc. Läs artikeln här

Jon i DI

För  Dagens Industri berättar förvaltaren av Enter Småbolagsfond, Jon Hyltner, om förändringar som skett i portföljen under tredje kvartalet.

Bland annat berättar Jon om investeringarna i Avanza Bank och Addnode Group AB.

Läs artikeln här

Jon i Nordnets Sparpodd

Jon berättar om småbolagspärlorna på börsen i Nordnets Sparpodd

Gustaf i Avanzas Placera-TV

Kreditmarknaden visar på styrka

Vår ränteförvaltare Gustaf berättar om återhämtningen på kreditmarknaden och vad den säger om nuvarande marknadssituation. Flera av fondernas innehav diskuteras, inklusive AAK som kom med en positiv vinstvarning på morgonen.

Load More Posts
Till toppen