Enter i media

Enter i media2019-06-04T15:31:03+02:00

Följ med oss på bolagsbesök på Alimak Group

En stor del av våra förvaltares arbete utgörs av att träffa bolag. Styrkan att investera på vår lokala marknad Sverige gör att vi har bra möjligheter att besöka bolag och lära känna dem bättre. Ett besök är ofta bara en kort resa bort. Att träffa bolag ger möjlighet att få en större förståelse för verksamheter. I snitt träffar våra förvaltare tre bolag per vecka. Nyligen var Sten och Jon på besök hos Alimak Group. Under besöket träffade de CFO, Tobias Lindquist och IR, Mathilda Eriksson.

Från vänster: Sten Lindquist & Jon Hyltner, aktieförvaltare på Enter Fonder. Tobias Lindquist, CFO, Alimak Group.

Alimak Group är en aktör inom vertikala transportlösningar med huvudsakliga kunder inom bygg och industri. Bolaget gynnas av trender som urbanisering, ökade krav på säkerhet och automatisering. Detta öppnar möjligheter för bolaget – exempelvis genom ökade säkerhetskrav inom bygg där Alimak kan erbjuda hisslösningar vid fasadunderhåll. Inom industri finns deras varumärke Avanti vilket är en ledande leverantör av servicehissar till vindkraftverk. Efterfrågan på förnybar energi ökar, där Kina visat stort intresse för alternativa energikällor, till exempel vindkraft. Bolaget är ett av få publika inom sin nisch. Återigen visar de att svenska bolag kan etablera starka positioner på en internationell marknad.

Vi finner värden i Sverige. Vi tror på Sverige och de bolag som under decennier skapats här. De står för gediget entreprenörskap och förmåga att växa globalt. Det gör Sverige till ett världen i miniatyr för oss som letar efter värden.

Utanför Alimak Groups huvudkontor på Brunkebergs torg ser vi direkt en av deras vertikala transportlösningar

Detta är Alimak Group:

• Ledande inom vertikala transportlösningar mot kunder i bygg och industri
• Grundat i Sverige och verksamma inom branschen över 70 år
• Har försäljning i fler än 100 länder
• Fyra affärsområden: Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales och Rental
• Varumärken: Alimak, Avanti, CoxComyl, Manntech, Alimak Service
• Huvudägare är Latour
• Börsvärde 6,4 mdr sek
• Omsättning ca 4 mdr sek

Världsledande TOMRA besöker Enter Fonder

”Varje minut köps 1 miljon plastflaskor världen över – mindre än hälften återvinns”

Fredag den 7 december 2018 hade vi på Enter Fonder besök av bolaget Tomra där de höll ett hållbarhetsseminarium för oss. Presentationen innehöll en hel del intressant fakta om resurshantering i världen och hur Tomra arbetar med lösningar på detta. Efter presentationen fick vi även möjlighet att ställa några frågor till Bing Zhao, Director Investor Relations & Strategy på Tomra.

Tomra är världsledande inom återvinning och sensorbaserad sortering. De levererar lösningar för pantåtervinning, sortering vid matproduktion, avfall, metall och grus. Lösningar som bidrar till resursoptimering, med avsikt att få ut mer utav mindre. Bolaget har funnits sedan 1972 och huvudägare är svenska Latour. Enter Småbolagsfond har ägt aktien sedan fondens start.

Visste du att…
– Vid 2025 kommer avfallsproduktion öka med 70% jämfört med nivåer från 2010
– 32% av all plast som används hamnar senare i naturen
– Om nuvarande tillstånd fortsätter så kommer det vid 2050 finnas mer plast än fiskar i haven
– Vid 2050 kommer världens population (uppskattat 9,8 miljarder) behöva 70% mer mat än vad som produceras idag
– Idag går 33% av världens matprodukter till spillo

Tomras olika lösningar har lett till…
– Förhindrande av ~25 miljoner ton CO2 att släppas ut i atmosfären under 2017
– ~35 miljarder dryckesförpackningar återvinns genom Tomras automater varje år, motsvarar endast 2,5% av sålda förpackningar under 2017

Megatrender som skapar utmaningar och möjligheter för Tomra…
– Klimatförändringar
– Resursbrist
– Urbanisering
– Befolkningsökning

Idag återvinns endast…
– ~14% av producerade plastförpackningar/år
– ~70–90% av producerat stål/år
– ~50–60% av producerat papper/år

Tomras mål är att ta steget från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Idag utgörs resursförloppet i den linjära ekonomin (bild 1) av produktion, distribution, konsumtion och avfall. I framtiden är målet att genom cirkulär ekonomi (bild 2) skapa processer för ett kretslopp där resurser återanvänds, från avfall till resurs.


Källa: Tomra

Frågor till Bing Zhao, Director Investor Relations & Strategy på Tomra:

• Vilka geografiska marknader finner ni på Tomra mest intressanta?
”Vi ser många möjligheter runt om i världen – till exempel i västvärlden där avfallshantering har blivit ett dilemma som följd av att Kina stängt sina gränser för avfallsimport. Vi ser också intressant utveckling i Asien som drivs av blomstrande e-handel och stora megastäder vilket kräver nya lösningar inom sortering och insamling.”

Tidigare har delar av västvärlden betalat Kina för att sköta sophantering. Det har satt press på västvärlden att hitta en egen lösning på avfallshantering. En tydlig trend som påverkar avfallshantering är populationstillväxt där processer för hantering av detta blir av stor vikt i större städer.

• Hur är intresset för Tomra bland investerare utanför Norden?
”Tomra har ett verkligt globalt fotavtryck med närvaro på mer än 80 geografiska områden, vilket också speglar våra internationella aktieägare. Mer än 75% av våra aktieägare finns utanför Norge, där vi är börsnoterade och 40% ligger utanför Norden. Resursproduktivitet är en global utmaning som vi ser engagerar investerare över hela världen. Tomra främjar inte bara hållbarhet, vi visar också att hållbarhet är lönsamt, vilket är attraktivt för de flesta investerare.”

Tomra är ett väldigt intressant bolag som banar väg för en mer hållbar framtid. Deras globala närvaro och varumärke är något som intresserar investerare världen över. Hållbarhet kan inte ses som ett regionalt problem utan något som måste lösas på global nivå. Vi på Enter Fonder följer Tomras framfart med spänning. Bolaget har sedan start varit ett innehav i Enter Småbolagsfond som förvaltas av Catrin Jansson. Aktien har under perioden stigit med 180%.

• Hur ser du på framtiden gällande ESG-faktorer (Environmental, Social, Governmental) för oss som investerare? Vad tycker du är nästa steg i utvecklingen?
”Försök alltid identifiera och förstå företagets syfte och affärsmodell. Inte alla ESG-rapporter lyckas med att mäta vad som är relevant för själva verksamheten och måste därför ses i ett större sammanhang. Därför bör vikten inte baseras på kvantitativa (år-till-år) mått, de underliggande drivkrafterna för långsiktig tillväxt ger en god förståelse om ett företag är hållbart eller inte”

En del av vårt arbete på Enter Fonder bygger på kunskapsutbyte med andra aktörer som delar liknande värderingar. Ett exempel är att anordna seminarier som detta med Tomra. Bolaget är världsledande i sin nisch och besitter stor kunskap som är värd att dela med sig. Bolaget visar att det går att vara framgångsrika med ett stort fokus på hållbarhet. Hållbarhet som koncept är här för att stanna. Det har vi sedan länge identifierat. Hållbarhetsfaktorer är därför integrerade i våra analysmodeller.

Länkar:

Om ni vill läsa mer om Tomra kan ni besöka deras hemsida
Video: One Planet – One Recycling Solution: Tomra

Under våren besöker Enter Fonder 13 orter runt om i Sverige!

Under våren besöker Enter Fonder tillsammans med Lynx Asset Management 13 orter runt om i Sverige!
Vi tycker att det är viktigt att träffa både våra kunder och de bolag vi investerar i på de platser de är verksamma. Därför reser vi årligen – både vår och höst – land och rike runt för att träffa rådgivare och kunder och ta upp aktuella ämnen samt ge tillfälle till frågor. I vår talar vi bl a om den svenska räntemarknaden och intressanta småbolag och Lynx berättar om trendföljande hedgefonder.
Vill du delta? Välkommen att kontakta ulrica@enterfonder.se så får du en inbjudan per mail!
Evenemanget är i form av en presentation som börjar 11.30 och avslutas med lunch kl 12.15.

Vi besöker följande orter våren 2018:

Jönköping, tisdag den 16 januari, Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3
Västerås, torsdag den 25 januari, Tullkammaren, Sjötullsgatan 2
Karlstad, tisdag den 30 januari, Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11
Linköping, tisdag den 13 februari, Scandic Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51
Umeå, tisdag den 20 februari, Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75
Norrköping, tisdag den 6 mars, Comfort Hotel, Saltängsgatan 29
Stockholm, fredag den 16 mars, Haymarket, Hötorget 13-15
Gävle, tisdag den 10 april, Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28
Helsingborg, måndag den 16 april, Dunkers Kulturhus, Dunkers Bar & Matsalar, Kungsgatan 11
Malmö, tisdag den 17 april, High Court, Malmöhusvägen 1
Halmstad, tisdag den 24 april, Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4
Göteborg, onsdag den 25 april, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36
Sundsvall, tisdag den 15 maj, Elite Hotel Knaust, Storgatan 13

Hållbar tillväxt

”Det finns ingen konflikt mellan god avkastning och hållbara investeringar”

Den 18 oktober samlade Enter Fonder och Brummer & Partners investerare till en gemensam investerarträff med tema: ”Hur möter kapitalförvaltare och institutionella investerare kraven på hållbarhet i kapitalförvaltningen? Talare var Mats Andersson (fd VD 4 AP-fonden), Jarkko Matilainen (Varma) och Ann-Sofie Odenberg (Brummer & Partners) samt Henrik Lindquist (Enter Fonder). Läs om hur Enter Fonder investerar hållbart.

”Tror räntorna har bottnat”

Vad händer med räntorna framöver? – Till att börja med tror jag att räntorna har bottnat. Jag räknar med att Fed höjer två gånger i år, vilket är vad marknaden också prissätter. När det gäller Riksbanken tror jag att en höjning fortfarande ligger en bit framåt i tiden, men de kommer att ta bort signalen om att det är mer sannolikt att nästa ändring blir en sänkning. Det skulle kunna ske redan i april.”

Läs artikeln i sin helhet i Affärsvärlden.

Under våren besöker Enter Fonder 14 orter runt om i Sverige!

Under våren besöker Enter Fonder tillsammans med Brummer & Partners 14 orter runt om i Sverige!

Vi tycker att det är viktigt att träffa både våra kunder och de bolag vi investerar i på de platser de är verksamma. Därför reser vi årligen – både vår och höst – land och rike runt för att träffa rådgivare och kunder och ta upp aktuella ämnen samt ge tillfälle till frågor. I vår tar vi upp ämnet ”Var hittar man avkastning i dagens lågräntemiljö?”

Vill du delta? Välkommen att kontakta ulrica@enterfonder.se så får du en inbjudan per mail!

Evenemanget är i form av en presentation som börjar 11.30 och avslutas med lunch kl 12.15.

Vi besöker följande orter våren 2017:

Jönköping, tisdag den 17 januari, Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3

Västerås, torsdag den 19 januari, Elite Stadshotellet, Stora torget 1

Karlstad, tisdag den 24 januari, Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A

Linköping, tisdag den 14 februari, Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1

Umeå, tisdag den 21 februari, U&me hotel, P5, Storgatan 46A

Norrköping, tisdag den 7 mars, Comfort Hotel, Saltängsgatan 29

Stockholm, fredag den 17 mars, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15

Luleå, tisdag den 21 mars, Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34

Gävle, tisdag den 4 april, Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28

Helsingborg, tisdag den 25 april, Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

Malmö, onsdag den 26 april, High Court, Malmöhusvägen 1

Halmstad, onsdag den 3 maj, Hotel Continental, Kungsgatan 5

Göteborg, torsdag den 4 maj, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Sundsvall, torsdag den 11 maj, Elite Hotel Knaust, Storgatan 13

Kursrallyt i Intrum Justitia blev lyckosamt för Enter Fonders andelsägare

Intrum Justitias samgående med Nordic Capital-ägda konkurrenten Lindorff älskas av marknaden. Intrum Justitia steg 14 procent i måndagens inledande handel

Enter Fonder tillhör de fondbolag som överviktat Intrum Justitia i fem av sina aktiefonder. Enter Sverige Pro och Enter Småbolagsfond har tagit de största betten, med 4,5 procent respektive 4,2 procent av sitt kapital investerat i aktien.
Läs mer hos Avanza

Minusräntan är mördande för svenska pensioner

Svenska Dagbladets reporter, Frida Bratt, har intervjuat Enters makroanalytiker Anders Wilson med anledning av hans marknadsanalys om bl a minusräntans effekt på svenskarnas pensioner (marknadsanalys-1-september-2016). Anders Wilson efterlyser en debatt om vilka effekter de negativa realräntorna får för våra pensioner.

Även i USA har räntorna befunnit sig på en låg nivå under en lång tid. ”-Där är medvetenheten om vad detta innebär för pensioner och sparande mycket större. … Det finns en debatt i USA att stimulanser i form av låga räntor sker till en framtida kostnad.”, säger Anders Wilson.
Läs hela artikeln i SvD

Load More Posts
Till toppen