För Institutioner och Stiftelser samt Privatpersoner och Företag som vill bli direktkunder hos Enter skall nedan kundformulär fyllas i samt skrivas ut och skickas till oss i original. Vi skickar gärna kundformuläret per post om du önskar.

Vänligen fyll i det kundformulär som är aktuellt för dig:

Kundformulär Privatperson
Kundformulär Juridisk person

Så snart du är registrerad som kund hos Enter meddelar vi dig detta och du kan köpa fondandelar i Enters fonder.
Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

Välkommen att kontakta Operations på email operations@enterfonder.se eller tel 08-790 57 00 vid eventuella frågor.

Sälja fondandelar

Vid en försäljning (inlösen) av fondandelar, vänligen skicka oss en undertecknad försäljningsorder per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.

Använd gärna vårt inlösenformulär:

Inlösenformulär

glasogon-1000x1000

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.