BÖRS & AKTIER – Det ofrivilliga börsrallyt

Året har startat med en synkroniserad uppgång för riskbärande tillgångar. Stockholmsbörsen är upp 18% och har tagit tillbaka fallet från oktober förra året. Volatiliteten har minskat kraftigt, VIX index (som mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-index som underliggande tillgång) har sjunkit ner till 13 från att ha varit så högt som 36 vid slutet av 2018. Kreditspreadar för high-yield-obligationer har minskat. Mot bakgrund av detta kunde man tänka sig att det råder övervägande optimism bland investerare. Det verkar dock inte vara fallet. Enkäter för den amerikanska marknaden pekar på att institutionella investerare har en hög andel kassa och övervikt mot defensiva sektorer. Vårt intryck är att detsamma råder för den svenska marknaden. Förväntningarna på konjunkturen och bolagens vinster är på låga nivåer. Ser vi till privata investerare är bilden något ljusare men långt ifrån någon eufori. Investerare förefaller vara skeptiska till den starka återhämtningen på världens börser.

Stimulanser från Kina

Pessimismen grundas antagligen till stor del på förväntan om en svagare global ekonomisk utveckling. Det är inte är så konstigt givet de svaga mätningarna av inköpschefsindex vi ser från världen över. Inte minst från Eurozonen, där Tyskland har stor inverkan. Bilindustrin står för en stor del av tysk industri och följderna av ”Dieselgate”-skandalen har fått stor påverkan. Försäljningen av dieselbilar har gått ner kraftigt. Samtidigt har efterfrågan från Kina försvagats. Det drabbar tysk bilindustri som har en stor exportandel. Utöver det så skjuter nog många upp sitt bilköp tills dess att det finns en el-bil med lång räckvidd till ett bra pris. Samtidigt måste biltillverkarna öka investeringarna i nya modellprogram av hybrid och elbilar.

Kinas betydelse för världsekonomin kan inte nog understrykas. IMF förväntar sig att Kina kommer att stå för 33% av global BNP-tillväxt i år och resten av Asien för ytterligare 30%. Stimulanserna som kinesiska myndigheter nu genomför kan få märkbara effekter. Enligt vissa uppgifter ska avgifter och skatter mm sänkas till ett värde om ca 2000 miljarder yuan. Det är stora siffror som rimligen kommer få avtryck på kinesisk efterfrågan med ”ringar på vattnet”-effekter för världsekonomin. Man kan redan nu skönja vissa tecken på att kinesisk ekonomi håller på att förbättras. Senaste mätningen av inköpschefsindex visade på förbättrat förtroende och vissa prognosmakare pekar på att en vändning kommer under andra halvan i år. Ett Kina som accelererar skulle kunna vara det som behövs för att få fart på den tyska och europeiska konjunkturen.

Är det dyrt nu?

Efter en börsuppgång på 18% i år så kan man tänka sig att börsen ska se dyr ut. Värderingen har onekligen kommit upp och är en bit över snittet sedan 2005, men det är en bit kvar till den högre delen av det intervall som börsen prisats till de senaste fem åren. Värt att påpeka är att förväntan på vinsterna har sänkts. Det gör att risken för besvikelser är mindre. Och som vi vid flertalet tillfällen tidigare påpekat så ser värderingen av aktier betydligt mer attraktiv ut än räntor – framför allt i Sverige där räntorna fortsatt är på extremt låga nivåer.

Förbättrad konjunktur och pessimistiska investerare en bra kombination för aktier

Kombinationen av låga räntor och konjunkturoro har gjort att så kallade ”bond proxys”, alltså aktier med obligationsliknande karaktär, har prisats upp. Telekomsektorn är ett bra exempel där den underliggande verksamheten är mycket stabil och direktavkastningen typiskt sett hög. I dagsläget är det en kraftig premie för telekomsektorn mot verkstadssektorn, trots att verkstadssektorn har hämtat igen en bra bit av fallet som började redan i somras. I normala tider så värderas verkstadssektorn till en premie mot telekom. Givet bättre tillväxtpotential och att investeringar i verkstadssektorn historiskt gett betydligt bättre avkastning kan man tycka att en premie för verkstad är motiverad. Att telekom nu värderas till en kraftig premie mot verkstad är ytterligare ett tecken på pessimismen i marknaden.

Vi vågar oss inte på att sia om hur börsen kommer att utvecklas i närtid. Vi noterar dock att, trots en kraftig återhämtning på börsen, så förefaller investerarkollektivet vara försiktigt inställda till börsen samt att Kinas stimulanser mycket väl kan förbättra konjunkturbilden under detta år. Kombinerat försämrar det åtminstone inte förutsättningarna för investeringar på börsen.

Glad Påsk!

Här kan du investera i våra fonder

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Gustaf Tegell, chef för ränteförvaltningen på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker
Gustaf är ansvarig för Enters ränteförvaltning. Han har en civilingenjörs- och en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.
Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).