BÖRS & AKTIER

En marknad med låg toleransnivå

Källa: Macrobond

Den senare tidens turbulens på räntemarknaden har varit synlig på aktiemarknader världen över. En nervös marknad har inte lämnat något utrymme för besvikelser eller ökad osäkerhet. Se bara på XXL vars aktie gick ned med 40% på en dag efter en kraftig vinstvarning. Detta en kort tid efter att brittiska e-handelsbolaget ASOS också gått ner 40% efter sin vinstvarning. Volatiliteten har ökat under 2018 och steg markant under oktober när börser synkroniserat gick ner ca 10% under några veckors tid.

En oro för att konjunkturen är på väg att toppa ur och vända ned är en stor anledning till det försämrade börssentimentet. Det syns extra tydligt i cykliska aktier. Bland våra stora svenska verkstadsbolag så har Atlas Copco, SKF och Volvo alla gått ner mer än 20% och Sandvik är ner över 10%. Detta under en period när bolagen rapporterat starka resultat överlag.

Bra vinster inte tillräckligt för cykliska bolag

Källa: Macrobond

Vi tar Volvo och Sandvik som exempel. Båda bolagen har levererat över förväntan under 2018 och vinstprognoserna har stadigt justerats upp. Aktierna har däremot gått ner. Resultatet är att bolagen handlas till P/E 8x för Volvo och P/E 12x för Sandvik. Lågt ur ett historiskt perspektiv.

Det motsatta hittar vi bland icke cykliska bolag. Telia är ett bra exempel. Bolagets affär är väldigt stabil. Tillväxtpotentialen är också låg, däremot ger bolaget en bra utdelning. Denna kombination har investerare varit villiga att betala högt för under 2018. P/E talet har gått från en nivå på knappt 13x till nära 19x.

Källa: Macrobond

Klassisk varningssignal från räntemarknaden nära att blinka rött

Orosmoln finns det gott om. En av de historiskt bästa indikatorerna på att vi är på väg in i en recession börjar närma sig att blinka rött; nämligen om korträntan i USA är högre än långräntan. Normalt sett kräver investerare mer betalt för att binda upp sig på en längre tidsperiod. Därför är räntan på en 10-årig statsobligation typiskt sett högre än räntan på en 2-årig obligation. Det händer att 2-årsräntan är högre än 10-årsräntan. När det sker är det ett tecken på att marknaden förväntar sig sämre tider, för med sämre tider brukar räntan sänkas för att stimulera ekonomin. Historiskt har alla recessioner som inträffat i USA sedan 1955 föregåtts av att 2-årsräntan varit högre än 10-årsräntan. Därför är det naturligt att marknaden blir nervös när skillnaden mellan korta och långa räntor i USA blivit mindre på senare tid. I dagsläget är det bara knappt 10 baspunkters skillnad mellan 2-årsräntan och 10-årsräntan på statsobligationer i USA. Skulle 2-årsräntan bli högre än 10-åringen är det stor risk att det utlöser ytterligare börsnedgång i och med att så många investerare tittar på denna indikator. Även om det i sig inte behöver betyda att det blir en recession.

För det är inte någon naturlag att det blir en recession ifall räntan på 2-åringen blir högre än 10-åringen. Det har inträffat flertalet gånger utan att det blivit recession. Vårt konjunkturscenario som kollegan Anders skriver om i sin makroanalys tyder på att världsekonomin ”tuffar på”, om än i lite långsammare takt.

Håller konjunkturen borde börsen vända

Skulle världsekonomin ”tuffa på” och historiska börsmönster upprepas så finns det bra möjlighet till att börsen vänder upp under 2019. I dagsläget har rullande 12 månaders avkastning på Stockholmsbörsen varit i negativt territorium i drygt 50 dagar. Ser vi tillbaka på de perioder när börsen haft negativ rullande 12 månaders avkastning så är snittet ca 150 handelsdagar sedan 1988.

Källa: Macrobond

Längsta perioden var efter dot.com kraschen när rullande 12 månaders avkastning var negativ i över 600 handelsdagar. Näst längsta perioden var under finanskrisen när börsen var negativ under ca 400 handelsdagar. Dessa två perioder var dock extrema. Under dot.com perioden var värderingarna på många bolag astronomiska. Bolag som Framfab handlades till P/E 200x. Under finanskrisen var förtroendet för hela banksystemet satt i gungning, vilket gjorde att riskpremien blev extrem. För att börsen ska krascha likt den gjorde under dot.com eller finanskrisen krävs en rejäl chock i ekonomin. Man ska aldrig utesluta något men vi har svårt att se ett sådant scenario.

Källa: Macrobond

Avslutningsvis så noterar vi att börssentimentet är bland de svagaste på fem år. I varje fall om man ser till ”The American Association of Individual Investors” som följer humöret hos individuella investerare i USA. Negativt sentiment och låga värderingar brukar kunna leda till bra investeringsmöjligheter.

Med det sagt ser vi fram emot 2019 och vill från Enters sida önska våra läsare God Jul och ett Gott Nytt År!

/Jon Hyltner
Aktieförvaltare och analytiker

Här kan du investera i våra fonder

Enter Fonders Marknadsanalyser skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker
Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.
Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).