Visste du att Sverige är en av världens bästa aktiemarknader i ett historiskt perspektiv?

Vi brukar beskriva Sverige som ”ett världen i miniatyr”. På den svenska börsen återfinns flertalet bolag med bred internationell räckvidd. Se diagram nedan – exempel på svenska börsbolag som är världsledande inom sina nischer. Det gör att den som investerar i svenska bolag fortfarande kan få en stor geografisk spridning.

Plockar vi ut data för några länders aktieindexutveckling för perioden 1980 – 2018 så får vi följande resultat – tabellen nedan. Den svenska börsen visar på en väldigt fin börsutveckling med högst genomsnittlig årlig avkastning under perioden. Beräkningarna är valutajusterade i svenska kronor.

På Enter Fonder är vi specialiserade på Sverige för att …

  • I Sverige finns världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik
  • Stark innovations- och entreprenörskraft
  • Många olika branscher finns representerade på den svenska börsen
  • Lagar och regelefterlevnad skapar trygghet
  • Svenska företag ligger i framkant av hållbarhetsarbete
  • Närheten till bolagen vi investerar i ger möjlighet till att besöka företagsledningar

Att vara investerad i den svenska aktiemarknaden har historiskt varit ett väldigt bra beslut. Sverige placerar sig nämligen i topp i studier som jämfört andra länders avkastning över längre perioder. För perioden 1900–2017 kommer Sverige in på femte plats jämfört med andra länders börsutveckling, med en genomsnittlig årsavkastning på cirka 6 procent [1]. Vi kan återigen konstatera att Sverige har visat på väldigt fin börsutveckling över längre period.

Topp 5 listan över ovanstående period är 1) Sydafrika, 2) Australien, 3) USA, 4) Nya Zeeland och 5) Sverige. För en översikt kan den intresserade läsa Fondbolagens Förenings rapport, Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt. Där diskuteras fler aspekter av det svenska fondsparandet jämfört mot andra länder.

Vartannat år sedan 2009 har Morningstar utfört studier där de betygsatt möjligheterna för fondsparande mellan 25 olika länder. I den senaste studien från 2017 får Sverige näst högst betyg [2]. Kategorierna som granskas är regelverk, beskattning, rapportering, avgifter och försäljning som sedan tillsammans skapar ett helhetsbetyg.

Från flera håll visas alltså att förutsättningarna för fondsparande i Sverige står sig väldigt bra jämfört med många andra länder.

 

Riskinformation
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

Länkar[1] Fondbolagens förening, Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt. http://www.fondbolagen.se/PageFiles/8742/Det%20svenska%20fondsparandet%20ur%20ett%20internationellt%20perspektiv.pdf

[2] Morningstar, The Global Fund Investor Experience Study 2017
https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience?cid=RED_RES0002

Läs och ladda ner artikeln som pdf här!