I vår hållbarhetsrapport för kvartal 3 2019 ger vi vår syn på Elextrolux och EQT:s hållbarhetsarbete. Vi tittar även närmare på jämställdhetsarbetet i våra portföljbolag.

Alla hållbarhetsrapporter