I årets första rapport intervjuar vi Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat. John berättar om vilka klimatpolitiska åtgärder som han tror är mest effektiva och kommenterar också hur han tror att den rådande pandemin kommer att påverka framtida hållbara investeringar.

Alla hållbarhetsrapporter