Det blev en stark avslutning på året för Enters fonder där samtliga aktiefonder med god marginal slog sina jämförelseindex.