Framåtblickande konjunktursignaler och nyhetsflödet har överlag en positiv klang även om det är tidigt att dra för stora växlar.