Enter Fonder har i år nominerats i två av sex kategorierna hos Morningstar. Enter Sverige Pro är nominerad som bästa fond i kategorin ”Best Sweden Equity Fund”. Dessutom är Enter Fonder som bolag nominerat till ”Best Fund House Equity”.

Vi är naturligtvis både glada och stolta över nomineringarna. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på investeringar i svenska bolag med hållbara affärsmodeller, starka marknadspositioner och med tydlig tillväxtpotential. Vi vill ha närhet till de bolag vi investerar i. Det ökar både förståelsen och kunskapen. Vi känner oss väldigt mycket som en förvaltare i tiden. Och för framtiden.” säger Henrik Lindquist, VD, Enter Fonder.

I investeringsprocessen tar Enter Sverige Pro avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål och letar efter bolag inom de fyra temaområdena Hållbara städer, Energi & klimateffektivitet, Hälsa & säkerhet samt Hållbar konsumtion & produktion.  Genom att arbeta för att nå målen får vi en mer miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Sverige Pro kommer att vara med och stödja den hållbara omställningen och göra FN:s mål investeringsbara.

Sverige Pro är en fond för framtiden. I vår bolagsanalys är hållbara affärsmodeller en av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter, men vi är även intresserade av bolag som är väl rustade för en hållbar omställning”, säger Cecilia Persson, förvaltare av Enter Sverige Pro.

Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige. Morningstar har valt ut sex kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa har Morningstar granskat de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på år 2020, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

Dessutom görs en summering av fondbolagens resultat i genomsnitt bland alla deras fonder som säljs i Sverige. Detta är underlag för utdelningen av de tre stora prispokalerna: bästa fondföretag aktiefonder, bästa fondföretag räntefonder och bästa fondföretag totalt.

Vinnarna tillkännages den 17 mars.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Investera i Enter Sverige Pro via:
Enter Fonder
Avanza
Läs gärna mer om fonden här!