Enter Return och Enter Cross Credit deltog när Stora Enso emitterade sina första gröna obligationer

Vårt arbete med hållbarhet och etiska investeringar är en grundpelare i våra investeringsbeslut. Som en del i den processen deltog Enter Fonder när Skogsbolaget Stora Enso emitterade gröna obligationer 2019-02-13. Fonderna Enter Return och Enter Cross Credit var med och tecknade. Tidigare har en stor del av gröna obligationer emitterats av fastighetsbolag, vilket begränsat valmöjligheterna att investera i dem då alla branscher inte erbjuder den möjligheten. När omständigheterna ger oss möjlighet att delta i emissioner av fler gröna obligationer tar vi gärna den möjligheten.

Vad är en grön obligation?

Gröna obligationer är någon typ av obligationsinstrument där likviden uteslutande används för att, helt eller delvis, finansiera eller refinansiera nya och/eller befintliga berättigade gröna projekt, och som uppfyller kraven i de fyra centrala grundpelarna i principerna för gröna obligationer (GBP).

Länkar

Stora Enso pressmeddelande
https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2019/2/stora-enso-emitterar-sina-forsta-grona-obligationer

ICMA, Green Bond Principles
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/