Enter Fonder största investeraren i den första gröna obligationen kopplad till kollektivtrafik i Norden

Nyligen emitterade Nordens största kollektivtrafikbolag, Nobina, en grön obligation som Enter Fonder var största investeraren i. Det är den första gröna obligationen kopplad till kollektivtrafik i Norden. Som en del i omställningen till ett grönt samhälle är kollektivtrafik en viktig del. Likviden kommer att användas till att finansiera elbussar, fordon som drivs av biobränsle och laddinfrastruktur för bussar.

Vår fondförvaltare Gustaf Tegell lyfter fram Enters intresse bakom denna investering:

”Bolaget uppfyller våra investeringskriterier på egna meriter.  Detta i kombination med att bolaget använder pengarna vi lånar ut till miljövänliga investeringar gjorde att vi valde att placera i obligationen. Vi tror att investerarna i våra fonder uppskattar att deras pengar främjar en hållbar framtid utan att göra avkall på avkastningen. Vi tror dessutom att företag som ligger i framkant och investerar i moderna tillgångar har konkurrensfördel mot andra bolag och på så sätt är en säkrare obligationsplacering.”

Läs Nobinas pressmeddelande här: https://www.nobina.com/sv/press/pressreleaser/nobina-emitterar-gron-bussobligation/