Många investerare vet att marknader går upp och ner och försöker därför sälja dyrt och köpa billigt. Att med stöd av teknisk analys eller ekonomiska data försöka förutspå rörelser i framtiden. Men få känner till hur stora riskerna är med en sådan strategi.

Hög aktivitet kan hämma avkastningen
Att ha exakt rätt timing är i längden omöjligt. Ett vedertaget uttryck är ’Time in the market, not timing the market’. Det betyder att den tid du är investerad i en viss marknad är helt avgörande för din avkastning. Och istället är det så att risken för sämre avkastning ökar när man väljer att hoppa in och ut mellan marknader och olika tillgångar.

Fondsparare har historiskt haft svårt med timing. Morningstar har gjort studier som visar att fondsparare tenderar att agera vid fel tillfällen. Sparare köper dyrt och säljer sedan vid nedgångar. Inflöden ökar när fonders avkastning går uppåt och minskar sedan när avkastningen tickar neråt. Det skapar vad Morningstar kallar ett avkastningsgap. Kort och gott är avkastningsgapet skillnaden mellan spararens snittavkastning i förhållande till fondens snittavkastning.

I en studie mellan åren 2011–2016 visar Morningstar att fondsparare i Europa i snitt har fått 0,34 procent lägre avkastning per år än fonderna de sparade i [1]. Köp och försäljning skedde således vid tillfällen som gav negativ påverkan på fondspararens avkastning, alltså ett avkastningsgap på -0,34 procent.

Morningstars senaste studie Mind the Gap 2018 publicerad i USA, visar avkastningsgapet över 5-års och 10-årsperioder fram till 2018-03-31.
Under 5-årsperioden var gapet för fondsparare -0,87 procent per år och över 10-årsperioden var det -1,37 procent per år [2]. Det betyder att fondsparare som grupp har försämrat sin avkastning i förhållande till de fonderna de investerat i. Skillnaden kan troligen härledas till psykologi. När avkastningen lyser rött väljer sparare att överge börsen. Vilket kan vara ett dyrköpt misstag. Det är snarare i de sämsta av tider som möjligheterna till de bästa investeringarna uppstår.

Risken med att stå utanför marknaden
Market timing kan leda till att man hamnar helt utanför en börsuppgång.

Enligt J.P. Morgan har investerare halverat sin avkastning om man missat de 10 bästa börsdagarna i USA mellan åren 1998–2017 jämfört med att ha stannat kvar i marknaden under hela perioden [3]. I figuren nedan visar J.P. Morgans studie detta fenomen – om du gått miste om de bästa dagarna så har det fått stor negativ inverkan på din avkastning.

Källa: J.P. Morgan. Retirement Insights Guide to Retirement 2018 Edition

Övertron på förmågan att förutspå marknadsrörelser – sälja när det står som högst och köpa när det är som lägst – leder oftast till försämrad avkastning. Anledningen är att de bästa börsdagarna tenderar att uppstå i omedelbar närhet till ett antal dagar av fallande kurser. Marknadens svängningar går inte att påverka, däremot kan du påverka hur länge du förblir investerad i en fond eller stannar i marknaden. Uthållighet lönar sig!

Källor[1] Morningstar. Ny studie visar dold kostnad för fondbyten.
https://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=ny-studie-kostnad-fondbyten-europa

[2] Morningstar. Mind the Gap 2018.

[3] J.P. Morgan. Retirement Insights Guide to Retirement 2018 Edition.

Ladda ner artikeln som pdf här!