Små bolag växer sig stora. Nya marknadsandelar på hemmaplan, expansion och förvärv kan accelerera utvecklingen för företag som fortfarande klättrar mot toppen. En bolagsresa som skapar värde för framtiden.

Efter sex starka år fortsätter Enter Småbolagsfond att förfina sitt framgångsrecept – investeringar i noga handplockade småföretag på Stockholmsbörsen. Den röda tråden är som vanligt hållbara affärsmodeller och tydlig tillväxtpotential. Det vi kallar för hållbar tillväxt.

Fondens goda avkastning, 367%* sedan starten, förstärker bilden av att de mindre bolagen är
vägen framåt.

Ser du också det stora i det lilla? Kom och väx med oss!

* Avser fondens avkastning för perioden 2015-09-01 – 2021-09-01.

Läs mer om Enter Småbolagsfond här

Kurshistorik Enter Småbolagsfond


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.