Enter Preserve

Balanserat sparande

Enter Preserve är en blandfond med hållbar inriktning som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi gör därför vår egen hållbarhetsanalys på samtliga investeringar och när vi investerar är hållbara affärsmodeller och bolag som gynnas i den hållbara omställningen två av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter.

Vi kan Sverige

Sedan Enter grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För småbolagssegmentet är detta extra viktigt då bevakningen från analytiker och media är mer begränsad. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi därför tät kontakt med företagsledningen i respektive portföljbolag.

Balanserat sparande

Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent finns alltid i räntebärande värdepapper, aktieandelen kan som mest utgöra 70 procent.

En trygg bas i ditt sparande

Fonden ger en lägre risk än rena aktiefonder och större möjligheter än ett traditionellt räntesparande.

Fondfakta
Dokument
Investeringsstrategi
Största innehav
Månadskommentar från förvaltaren

”Under maj var knappt 65 % av fondens kapital investerat i aktier och avkastningen är fortsatt stabil.”

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Preserve

Fokus på stabila aktier med hög utdelning och företagsobligationer med god avkastning.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter Fonder. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen hos Enter Fonder

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen hos Enter Fonder. Gustaf kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Han har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Investera i Enter Preserve

Fokus på stabila aktier med hög utdelning och företagsobligationer med god avkastning.

Läs mer om Enter Preserve

7 juni 2023

Månadsrapport Enter Preserve maj 2023

4 maj 2023

Månadsrapport Enter Preserve april 2023

5 april 2023

Månadsrapport Enter Preserve mars 2023

10 mars 2023

Årsberättelse 2022

3 mars 2023

Månadsrapport Enter Preserve februari 2023

6 februari 2023

Månadsrapport Enter Preserve januari 2023

4 januari 2023

Månadsrapport Enter Preserve december 2022

6 december 2022

Månadsrapport Enter Preserve november 2022

4 november 2022

Månadsrapport Enter Preserve oktober 2022

5 oktober 2022

Månadsrapport Enter Preserve september 2022

6 september 2022

Månadsrapport Enter Preserve augusti 2022

1 september 2022

"Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag."

3 augusti 2022

Månadsrapport Enter Preserve juli 2022

5 juli 2022

Månadsrapport Enter Preserve juni 2022

7 juni 2022

Månadsrapport Enter Preserve maj 2022

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Preserve april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Preserve mars 2022

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Preserve februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Preserve januari 2022

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Preserve december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Preserve november 2021

4 november 2021

Månadsrapport Enter Preserve oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Preserve september 2021

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.