Enter Return

Investera i den hållbara omställningen

Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar. Enter Return klassificeras som ”mörkgrön” i enlighet med Disclosure-förordningens artikel 9.

Så här investerar Enter Return i den hållbara omställningen

Lyssna på Enter Returns förvaltare Gustaf Tegell när han berättar om fonden

Investera i den hållbara omställningen

Parisavtalets målsättningar är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Obligationsmarknaden är en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Med Enter Return tar vi vara på den möjligheten genom att investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i respektive portföljbolag.

Tillsammans kan vi nå fram

När vi väljer ut fondens placeringar gör vi en individuell bedömning av varje företags klimatavtryck. Vi vill se att bolaget har ett aktivt klimatarbete och har lyckats minska sina utsläpp över tid. Men ännu viktigare är bolagets framtida ambitioner och de mål företaget arbetar mot. Genom att välja att låna ut pengar, eller inte, kan vi premiera hållbara bolag genom att påverka deras tillgång till kapital.

Kvalitet och positiv avkastning

Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i obligationer med avkastningspotential utgivna av företag med god kreditkvalitet. Med fondens strategi hittar vi hållbara bolag i alla branscher vilket ger dig som investerare en god riskspridning i en diversifierad portfölj.

Ingen graf för andelsklassen tillgänglig i dagsläget

Risk/Avkastning

Risknivå

Låg: 2 av 7

Lägre Risk

Lägre möjlig Avkastning

Medelrisk

Medel möjlig avkastning

Hög risk

Högre möjlig avkastning

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.

Morningstars fondbetyg

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Ju flera stjärnor desto bättre riskjusterad avkastning. Beräkningar görs en gång per månad.

Rating

Låg: 2 av 5 stjärnor

Fondfakta
Dokument
Månadskommentar från förvaltaren

"Fondens avkastning gynnas av stigande räntor då räntedurationen är låg och majoriteten av innehavens kuponger är kopplade till Stibor."

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Return

Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Investeringsstrategi
Största innehav
Branscher
Investera i den hållbara omställningen

Parisavtalets målsättningar är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Obligationsmarknaden är en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Med Enter Return tar vi vara på den möjligheten genom att investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Tillsammans kan vi nå fram

När vi väljer ut fondens placeringar gör vi en individuell bedömning av varje företags klimatavtryck. Vi vill se att bolaget har ett aktivt klimatarbete och har lyckats minska sina utsläpp över tid. Men ännu viktigare är bolagets framtida ambitioner och de mål företaget arbetar mot. Genom att välja att låna ut pengar, eller inte, kan vi premiera hållbara bolag genom att påverka deras tillgång till kapital.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen hos Enter Fonder

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen hos Enter Fonder. Gustaf kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Han har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Intervju med förvaltaren

"I think we are at the transition stage where all industries and companies need to do more for us to reach the Paris agreement..."

Intervju med förvaltaren av Enter Return, Gustaf Tegell

Investera i Enter Return

Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Läs mer om Enter Return

11 maj 2022

Enter Return utnämnd till Årets Ansvarsfulla Fondprestation 2022

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Return april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Return mars 2022

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Return februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Return januari 2022

18 januari 2022

Så här investerar Enter Return i den hållbara omställningen

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Return december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Return november 2021

25 november 2021

Affärsvärlden om Börsens dolda klimatvinnare

4 november 2021

Enter investerad i Gränges hållbarhetslänkade obligation

4 november 2021

Månadsrapport Enter Return oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Return september 2021

22 september 2021

Enter Return investerar i Gränges

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.