Hållbara investeringar

Vi är övertygade om att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på. Vår hållbarhetsrapport publiceras ett antal gånger per år. I rapporten djupdyker vi i hållbarhetsarbetet i några av våra portföljbolag och belyser aktuella teman på hållbarhetsområdet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.