För Institutioner och Stiftelser samt Privatpersoner och Företag som vill bli direktkunder hos Enter skall nedan kundformulär fyllas i samt skrivas ut och skickas till oss i original. Vi skickar gärna kundformuläret per post om du önskar.

Vänligen fyll i det kundformulär som är aktuellt för dig:

Kundformulär Privatperson
Kundformulär Juridisk person

Så snart du är registrerad som kund hos Enter meddelar vi dig detta och du kan köpa fondandelar i Enters fonder.
Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

Välkommen att kontakta Operations på email operations@enterfonder.se eller tel 08-790 57 00 vid eventuella frågor.

Sälja fondandelar

Vid en försäljning (inlösen) av fondandelar, vänligen skicka oss en undertecknad försäljningsorder per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.

Använd gärna vårt inlösenformulär:

Inlösenformulär

glasogon-1000x1000

Riskinformation

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).