Välkommen att bli kund hos Enter!

Är du privatperson eller företag kan du enkelt öppna ISK-konto och bli kund hos oss idag. För dig som redan är kund hos några av våra samarbetspartners finns möjlighet att investera i våra fonder via dem. Institutioner och stiftelser är välkomna att kontakta oss via länk nedan för personlig service.

BLI KUND PRIVATPERSON | FÖRETAG
BLI KUND INSTITUTION | STIFTELSE
INVESTERA VIA PARTNERS

Riskinformation

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).