Jon berättar om sina favoriter bland serieförvärvare hos EFN. Lyssna här!

Läs mer om Enter Småbolagsfond här.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.