Läs gärna mer om Enter Småbolagsfond här.

Investera i Enter Småbolagsfond via:

Enter Småbolagsfond tilldelades priset som Årets Sverigefond när Fondmarknaden.se utsåg de bästa fonderna under 2020. Andelsägarnas kapital hade då sedan fondens start för fem år sedan vuxit med hela 230%.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.