Vår småbolagsförvaltare, Jon Hyltner, intervjuas i Omni Ekonomi om intressanta bolag som nyligen lämnat rapporter:

”Som alltid är bolag som kan leverera bra vinsttillväxt över tid mest intressanta för oss. Eftersom pandemin antagligen kommer ha påverkan på den generella efterfrågan ska man nog inte räkna med så mycket hjälp av generell marknadsefterfrågan, så bolag som kan generera tillväxt på annat sätt är extra intressanta, via förvärv eller genom att vara exponerade mot en nisch med tillväxt etc. Läs artikeln här