Jon deltar i Aktiespararnas event och berättar bl a om varför små bolag har bättre förutsättningar att skapa vinsttillväxt än större bolag. Lyssna här!

Kurshistorik Enter Småbolagsfond

Kurshistorik


Läs mer om Enter Småbolagsfond här.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.