De kraftfulla åtgärder som kommit från centralbanker och regeringar världen över har fortsatt att skapa förtroende i marknaderna.