Finansiell data pekar på att global ekonomi generellt återhämtar sig från den kraftiga nedgång som Coronapandemin förorsakade.