Stockholmsbörsen startade året starkt men i takt med att coronaviruset spred sig ökade oron med sjunkande börser som följd.