Under sommaren har makrodata fortsatt att peka på en avmattning i ekonomin. Såväl svenska som internationella räntor har också handlats ner under månaden.