Den ekonomiska statistik som kommit in, inte minst från USA, är överlag positiv. Stora stimulanspaket är på gång. För varje månad skapas fler jobb, detaljhandeln förbättras och tillverkningsindustrin ser allt ljusare på framtiden.