Månaden präglades av god riskaptit och stigande räntor. Traditionellt offensiva sektorer som material och industri gick starkt medan defensiva sektorer som telekom och fastigheter backade.