Efter den starka återhämtningen resulterade september i lite mer avvaktande prisrörelser på finansmarknaderna. På det stora hela har den ökade smittspridningen i världen än så länge inte visat sig i den ekonomiska statistiken.