I stormens öga

Ingen kan med säkerhet säga vad effekterna av Covid19 kommer bli. Man kan argumentera för att utvecklingen i resten av världen kommer följa Kina och viruset kommer begränsas på cirka två månader och efter det går allt efter hand tillbaka till det normala. Man kan även argumentera för att Covid19 kommer ta längre tid att få bukt med och under tiden kommer hela branscher drabbas av konkurser och världsekonomin går in i en djup recession.

Det enda man med säkerhet kan säga är att pandemier tar slut och världen kommer förr eller senare komma tillbaka till ett normalläge. Hur lång tid det kommer ta är förstås osäkert.

Rädslan för att vi står inför en djup recession har skapat mer eller mindre panik på de finansiella marknaderna. Likviditeten på obligationsmarknaden har torkat upp och volatiliteten på aktiemarknaderna är rekordhög. I USA noterade S&P 500 sin största procentuella nedgång någonsin ena dagen för att notera den största procentuella uppgången någonsin den andra. Vi är för närvarande inne i stormens öga.

Hur navigera genom en Coronastorm

Även om det kan kännas som en urskiljningslös utblåsning på börsen så har marknaden ändå följt ett relativt normalt mönster som uppstår vid börskrascher.

Stabila och lönsamma bolag har klarat sig betydligt bättre än snittet och bolag med sämre lönsamhet eller affärsmodeller med ojämn intjäning har gått sämre. Bolag med direkt exponering mot den största risken, i det här fallet hotell, resor,  evenemang och olja har gått ner dramatiskt. I den här fasen av rädsla blir marknadens fokus betydligt mer kortsiktigt och det är helt rationellt.

När man har svårt att bedöma efterfrågan och kreditmarknaderna fryser inne blir bolagens balansräkningar mycket viktiga. För man får inte mycket för den långsiktiga potentialen om bolagets balansräkning är för svag och det inte kan uppfylla sina åtaganden, går i konkurs eller tvingas till en kraftigt rabatterad nyemission. Finansiellt pressade bolag har heller inte råd att investera i produktutveckling eller andra tillväxtfrämjande åtgärder, vilket drabbar den långsiktiga potentialen.

Eftersom vårt huvudfokus på Enter Fonder är att investera i ”bra” bolag (företag med god lönsamhet, starka marknadspositioner etc) till ett vettigt pris behöver vi inte ändra vår strategi under en period av finansiell stress som vi är i nu.

Vi navigerar genom denna Coronastorm med samma strategi som under ett normalt marknadsläge. Det betyder inte att vi är passiva. Tvärtom så har vi tät dialog med våra bolag och med andra intressanta aktörer på marknaden och inhämtar all information vi kommer över. Ändras förutsättningarna för ett bolag som inte reflekteras i dess aktiekurs så agerar vi på det på samma sätt som vi alltid gör.

När det känns som värst är möjligheterna som bäst

När börsen är nära bottennivå känns det mentalt som jobbigast för de flesta. Det är då de bästa investeringsmöjligheterna dyker upp. Räknar vi på börskrascherna sedan 20-talet och tar amerikanska S&P 500 som exempel noterar vi att snittavkastningen ett år efter botten är 44% och 63% två år efter.

Efter finanskrisen 2008 gick S&P 500 upp 65% året efter botten och 94% två år efter. Stockholmsbörsen följer samma mönster.

Något som verkligen sticker ut med Covid19 kraschen är hastigheten. På knappt en månad har börsen gått ner med cirka 30%. Det är det snabbaste raset någonsin. Jämför vi med andra krascher så är 30% i paritet med ”Black Monday” från 1987. Under finanskrisen 2008 gick börsen ner drygt 50% innan det vände.

Skulle det bli lika illa som under finanskrisen ska börsen ner ytterligare 30%. Ingen vet så klart hur länge denna nedgång kommer att vara men givet hastigheten i fallet tycker vi att det är sannolikt att det kommer gå snabbare att nå botten jämfört med tidigare krascher.


Källa: Bloomberg 2020-03-19, Enter Fonder

Tajming svårt, långsiktighet lönar sig i längden

Att tajma botten på en marknad är stört omöjligt. JP Morgan har gjort en intressant beräkning där de tittat på avkastningen för S&P 500 från 1999 till 2018.

Om man investerade 10,000 US dollar den 1 januari 1999 och inte gjorde någonting var det kapitalet värt 29,845 US dollar i slutet av 2018 vilket motsvarar 5.6% avkastning per år. Hade man missat de 10 bästa dagarna under perioden hade investeringen endast vuxit till 14,895 US dollar och hade man missat de 20 bästa dagarna hade avkastningen varit negativ.

Man kan göra samma beräkning genom att ta bort de sämsta dagarna. Till saken hör att sex av de tio bästa dagarna under den här perioden inträffade inom två veckor från de sämsta dagarna, och den precisionen är omöjlig att få till.

Poängen är att tajming är svår vilket talar för en långsiktig investeringshorisont.


Källa: JP Morgan, CNBC

Den finansiella bazookan är laddad

Centralbanker och regeringar världen över har de senaste dagarna presenterat massiva stimulanspaket och lanserat program för att stödja likviditeten på kreditmarknaderna. Allt för att förhindra att Covid19 utlöser en långvarig recession. Dessa åtgärder förbättrar oddsen för att Covid19 inte resulterar i en kraftig recession likt den vi upplevde under finanskrisen. Misslyckas myndigheterna och vi går in en längre recession så har börsen redan på en månad gått ner ungefär hälften så mycket som börsen gick ner under finanskrisen.

Återigen, vi vet lika lite som någon annan när börsen vänder men efter den senaste månadens dramatiska fall tycker vi att oddsen för en långsiktig investerare är bra.

Vi på Enter är självklart alltid tillgängliga för frågor, funderingar och synpunkter. Det är bara att höra av sig till någon av oss.

Sten Lindquist 070-693 57 11, aktieförvaltning

Jon Hyltner 070-456 60 92, aktieförvaltning

Cecilia Persson 070-165 48 15, aktieförvaltning

Gustaf Tegell 073-699 64 09, ränteförvaltning

Henrik Lindquist 070-693 57 13, VD