Svenska Dagbladets reporter, Frida Bratt, har intervjuat Enters makroanalytiker Anders Wilson med anledning av hans marknadsanalys om bl a minusräntans effekt på svenskarnas pensioner (marknadsanalys-1-september-2016). Anders Wilson efterlyser en debatt om vilka effekter de negativa realräntorna får för våra pensioner.

Även i USA har räntorna befunnit sig på en låg nivå under en lång tid. ”-Där är medvetenheten om vad detta innebär för pensioner och sparande mycket större. … Det finns en debatt i USA att stimulanser i form av låga räntor sker till en framtida kostnad.”, säger Anders Wilson.
Läs hela artikeln i SvD