Vilhelm Böhme

Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH samt studier inom ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i Enters Operations team.

Ulrica Alexander Cloud

Marknadsassistent

Ulrica arbetar med marknadsföring av Enters produkter. Hon kommer närmast från en tjänst som VD- och marknadsassistent på Magnusson Advokatbyrå.

 

Mohammed Farahani

CFO och vice VD Enter Fonder AB

Mohammed är CFO och vice VD på Enter. Mohammed kommer närmast från KPMG där han arbetade som auktoriserad revisor. Mohammed är civilekonom från Stockholms universitet och HEC Lausanne.

Göran Fock

Trading/Aktieanalys

Göran ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han kommer närmast från SEB där han varit verksam som mäklare i 20 år.

Nathalie Gylling

Operations

Nathalie ingår i Enters Operations team. Hon kommer närmast från en tjänst som Investment Controller på Danske Capital AB. Nathalie har en Bachelor of Business Administration från Lunds Universitet.

Jon Hyltner

Aktieförvaltare/ analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Jeremias Jansson

Operations

Jeremias ingår i Enters Operations team. Han har en Bachelor of Science från KTH och National University of Singapore samt en pågående Master inom fastigheter och byggande med inriktning mot finansiell ekonomi.

Pia Jensen

Operations

Pia ingår i Enters Operations team. Pia har en fil. kand. från Stockholms Universitet och en examen från IHM Business School.

Henrik Lindquist

VD Enter Fonder AB

Henrik har lång erfarenhet av portföljförvaltning och ansvarar för utveckling och integrering av hållbarhetsfaktorer i investeringsverksamheten. Han har verkat i Enter sedan starten 1999. Henrik är civilekonom från Göteborgs universitet.

Sten Lindquist

Ansvarig för aktieförvaltningen samt aktieförvaltare/ analytiker

Sten var med och startade Enter 1999 och leder aktieteamet. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet.

 

Daniel Nordkvist

Kundansvarig Institutionella kunder

Daniel är kundansvarig mot institutionella kunder. Han har 20 års erfarenhet från bank och kommer närmast från Danske Bank där han varit ansvarig för försäljning av post trade-tjänster mot svenska institutionella kunder. Daniel har en magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot strategi och marknadsföring.

Erik Paulsson

Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson

Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet på Enter. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon har arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Gustaf Tegell

Ansvarig för ränteförvaltningen samt ränteförvaltare

Gustaf är ansvarig för Enters ränteförvaltning. Närmast kommer Gustaf från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörs- och en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.