Peter Sundgren

Ordförande

Peter är advokat och delägare på Advokatfirman Vinge i Stockholm sedan 2015 och medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010. Peter har ca 15 års erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och annan affärsjuridik med inriktning mot bl a finansiella institutioner.

Svend Egil Bergh

Styrelseledamot

Svend har arbetat på Pareto sedan 2014 och är företagets CFO. Han har tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor i Deloitte. Svend har en magisterexamen i företagsekonomi samt i redovisning och revision från Handelshögskolan BI.

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen

Styrelseledamot

Trine är civilekonom från Handelshögskolan i Trondheim. Trine har erfarenhet från extern- och internrevision av finansiella företag efter att i 7 år arbetat på Deloitte. Hon arbetar nu med ekonomi och finans på Pareto AS.

Britt Ehrling

Styrelseledamot

Britt har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning och har tidigare bl.a. varit VD på fondbolaget Navigera samt vVD på Catella Fondförvaltning. Hon är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har varit verksam som auktoriserad revisor i Ernst & Young.