Peter Sundgren

Ordförande

Peter är advokat och delägare på Advokatfirman Vinge i Stockholm sedan 2015 och medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010. Peter har ca 15 års erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och annan affärsjuridik med inriktning mot bl a finansiella institutioner.

Gunilla Nyström

Styrelseledamot

Gunilla är jurist och har lång erfarenhet från befattningar inom bl a domstolsväsendet och SEB. Under 2001 – 2013 var hon SEB:s privatekonom. Gunilla var därefter VD för AMF Fonder 2013-2017.

Svend Egil Bergh

Styrelseledamot

Svend Egil Bergh har arbetat på Pareto sedan 2014 och är företagets CFO. Han har tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor i Deloitte. Svend har en magisterexamen i företagsekonomi samt i redovisning och revision från Handelshögskolan BI.

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen

Styrelseledamot

Trine är civilekonom från Handelshögskolan i Trondheim. Trine har erfarenhet från extern- och internrevision av finansiella företag efter att i 7 år arbetat på Deloitte. Hon arbetar nu med ekonomi och finans på Pareto AS.