Peter Sundgren

Ordförande

Peter är advokat och delägare på Advokatfirman Vinge i Stockholm sedan 2015 och medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010. Peter har ca 10 års erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och annan affärsjuridik med inriktning mot bl a finansiella institutioner.

Gunilla Nyström

Styrelseledamot

Gunilla är jurist och har lång erfarenhet från befattningar inom bl a domstolsväsendet och SEB. Under 2001 – 2013 var hon SEB:s privatekonom. Gunilla var därefter VD för AMF Fonder 2013-2017.

Lasse Ruud

Styrelseledamot

Lasse Ruud är verkställande direktör för Pareto Asset Management sedan 2016. Han har tidigare varit chef för Verdipapirfondenes Forening. Lasse är samhällsekonom från Oslo Universitet och har tidigare arbetat på Norges Bank och Finansdepartementet.

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen

Styrelseledamot

Trine är civilekonom från Handelshögskolan i Trondheim. Trine har erfarenhet från extern- och internrevision av finansiella företag efter att i 7 år arbetat på Deloitte. Hon arbetar nu med ekonomi och finans på Pareto AS.