Enter, sedan 1999

Enters historia började 1999. Det var sju personer med lång erfarenhet från fondförvaltning som gärna ville förverkliga idéerna om hur man driver ett företag där kundnyttan står i fokus och där man investerar i svensk företagsamhet. Bolagets grundare är alltjämt med som förvaltare och ledning i bolaget. Enter Fonder ingår sedan 2016 i Paretokoncernen.

Vår kundkrets består av både institutionella investerare och privatpersoner och vårt fondutbud finns idag hos flera fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden (se förteckning här).