”Vår strategi har lönat sig!” Sten Lindquist som förvaltar Enter Select och Enter Sverige berättar om långsiktigt värdeskapande och hur Enter startade i tidskriften AmWatch.

Market crash offered a major lesson in psychology, recalls Enter Fonder’s founder