Välkommen att läsa mer om fonderna på respektive fondsida. Inför en eventuell investering är det viktigt att ta del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr.


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.