Vi erbjuder förvaltning i följande fonder;

  • Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Småbolagsfond som placerar i aktier
  • Enter Cross Credit och Enter Return som placerar i räntebärande värdepapper
  • Enter Preserve som placerar både i räntebärande värdepapper och aktier

Välkommen att läsa mer om fonderna på respektive fondsida. Inför en eventuell investering är det viktigt att ta del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr. Här finner du hela Informationsbroschyr för samtliga våra fonder.

Riskinformation

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).