Enter Cross Credit är en räntefond med hållbar inriktning, den äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi.

Enter Cross Credit investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi identifierar möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande. Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i svenska företagsobligationer och företagscertifikat emitterade i svenska kronor med en bedömd kreditrating mellan Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating är Investment Grade eller högre. Fondens ränteduration får inte överstiga två år.

Läs gärna mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-10 317 74
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,25% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,53%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,27%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Risk: Risken i Enter Cross Credit uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 3,61% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 1999-11-30
ISIN kod: SE0000813933
Handel: Enter Cross Credit handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 134593).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond, andelsklass B är utdelande
Jämförelseindex: Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 013 14
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,25% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,53%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,28%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Risk: Risken i Enter Cross Credit uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 3,60% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2013-03-27
ISIN kod: SE0005100260
Handel: Enter Cross Credit handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
Minsta startbelopp: 5 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 134 87
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,25% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,37%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,28%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Fondens startdatum: 2018-03-01
ISIN kod: SE0010921809
Handel: Enter Cross Credit handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
Minsta startbelopp: 50 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 134 95
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,20% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,32%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,23%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Fondens startdatum: 2018-03-01
ISIN kod: SE0010921817
Handel: Enter Cross Credit handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index
Minsta startbelopp: 5 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 156 92
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,15% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (förväntat utfall om 0,17% för år 2020) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 20% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermarkprincipen.
Årlig avgift: 0,18%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Fondens startdatum: 2019-10-01
ISIN kod: SE0013109600
Handel: Enter Cross Credit handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se


Gustaf Tegell, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.