Enter Preserve är en blandfond med hållbar inriktning som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi.

Fonden investerar viss del av kapitalet i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning samt en del i räntebärande värdepapper nominerade i SEK med lägsta kreditbetyg BBB- (”Investment grade”). Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent av innehavet är investerat i räntebärande värdepapper. Aktieandelen kan som mest utgöra 70 procent.

Läs gärna mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Teckningskonto: 5851-11 036 35
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,46%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,49%
Förvaltare: Jon Hyltner och Gustaf Tegell
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 12,99% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2014-03-17
ISIN kod: SE0005 624 632
Handel: Enter Preserve handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för Pensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Teckningskonto: 5851-11 036 43
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,46%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,49%
Förvaltare: Jon Hyltner och Gustaf Tegell
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 12,94% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2014-03-17
ISIN kod: SE0005 624 640
Handel: Enter Preserve handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för Pensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

KurshistorikJon Hyltner, fondförvaltare


Gustaf Tegell, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.