Enter Select är en aktiefond med hållbar inriktning och med lång historik. Den investerar inte i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi.

Målsättningen är att skapa mervärde genom att fokusera på 25-30 aktier i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag med god tillväxtpotential. Viktiga hörnpelare är starka marknadspositioner, bra management, goda kassaflöden och attraktiv värdering. Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde.

Läs gärna mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp via fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-10 403 31
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,7% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,71%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,76%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 19,90% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2007-08-14
ISIN kod: SE0002096545
Handel: Enter Select handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 643700).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 5 000 000 kr vid köp via fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 150 80
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,85% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,91%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Fondens startdatum: 2018-11-01
ISIN kod: SE0010625772
Handel: Enter Select handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 50 000 000 kr vid köp via fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 138 78
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,80% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,81%)för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,86%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Fondens startdatum: 2018-11-01
ISIN kod: SE0010625798
Handel: Enter Select handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Sten Lindquist, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare


Cecilia Persson, fondförvaltare


Erik Paulsson, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.