Enter Sverige är en aktiefond med hållbar inriktning. Den investerar inte i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi.

Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i 25-30 välskötta bolag med god tillväxt och attraktiv värdering. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra management och goda kassaflöden. Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde.

Läs gärna mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-10 152 05
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,7% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,77%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,77%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 20,06% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 1999-11-30
ISIN kod: SE0000813917
Handel: Enter Sverige handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 170423).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Minsta startbelopp: 5 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 127 07
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,30% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,37%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,37%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Fondens startdatum: 2018-02-14
ISIN kod: SE0010625731
Handel: Enter Sverige handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Minsta startbelopp: 50 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 127 15
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,20% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,27%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,27%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Fondens startdatum: 2018-02-14
ISIN kod: SE0010625756
Handel: Enter Sverige handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

KurshistorikSten Lindquist, fondförvaltare


Cecilia Persson, fondförvaltare


Erik Paulsson, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.