Enter Fonder har ett samarbete med ett flertal banker, försäkringsbolag och nätmäklare i Sverige. Nedanstående samarbetspartners erbjuder våra fonder i sitt utbud vilket gör att du som vill spara i någon av våra fonder själv kan välja den bank eller förmedlare du vill spara igenom och påbörja ett direktsparande, pensionssparande eller någon annan sparform i någon av våra fonder.

Innan du tar ett investeringsbeslut är det viktigt att du tar del av den samlade informationen som finns om varje fond samt informerar dig om vilket sparande som passar bäst för din situation. Enter erbjuder ingen rådgivning i egen regi utan hänvisar till de rådgivare som finns hos de banker, försäkringsbolag och nätmäklare som erbjuder våra fonder.

Följande banker, försäkringsbolag och fondplattformar erbjuder våra fonder i sitt utbud:

Företag Enter
Sverige
Enter
Sverige Pro
Enter
Select
Enter
Select
Pro
Enter
Småbolags-
fond
Enter
Preserve
Enter
Cross Credit
Enter
Return
Alpcot
Avanza Bank
Futur Pension
Danske Bank
Fondmarknaden √ 
Garantum Fondkommission
Handelsbanken  √
Hjerta  √
Länsförsäkringar
Nasdaq
Nord Fondkommission
Nordnet
Pensionsmyndigheten
SEB
SPP
Swedbank