”Varje minut köps 1 miljon plastflaskor världen över – mindre än hälften återvinns”

Fredag den 7 december 2018 hade vi på Enter Fonder besök av bolaget Tomra där de höll ett hållbarhetsseminarium för oss. Presentationen innehöll en hel del intressant fakta om resurshantering i världen och hur Tomra arbetar med lösningar på detta. Efter presentationen fick vi även möjlighet att ställa några frågor till Bing Zhao, Director Investor Relations & Strategy på Tomra.

Tomra är världsledande inom återvinning och sensorbaserad sortering. De levererar lösningar för pantåtervinning, sortering vid matproduktion, avfall, metall och grus. Lösningar som bidrar till resursoptimering, med avsikt att få ut mer utav mindre. Bolaget har funnits sedan 1972 och huvudägare är svenska Latour. Enter Småbolagsfond har ägt aktien sedan fondens start.

Visste du att…
– Vid 2025 kommer avfallsproduktion öka med 70% jämfört med nivåer från 2010
– 32% av all plast som används hamnar senare i naturen
– Om nuvarande tillstånd fortsätter så kommer det vid 2050 finnas mer plast än fiskar i haven
– Vid 2050 kommer världens population (uppskattat 9,8 miljarder) behöva 70% mer mat än vad som produceras idag
– Idag går 33% av världens matprodukter till spillo

Tomras olika lösningar har lett till…
– Förhindrande av ~25 miljoner ton CO2 att släppas ut i atmosfären under 2017
– ~35 miljarder dryckesförpackningar återvinns genom Tomras automater varje år, motsvarar endast 2,5% av sålda förpackningar under 2017

Megatrender som skapar utmaningar och möjligheter för Tomra…
– Klimatförändringar
– Resursbrist
– Urbanisering
– Befolkningsökning

Idag återvinns endast…
– ~14% av producerade plastförpackningar/år
– ~70–90% av producerat stål/år
– ~50–60% av producerat papper/år

Tomras mål är att ta steget från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Idag utgörs resursförloppet i den linjära ekonomin (bild 1) av produktion, distribution, konsumtion och avfall. I framtiden är målet att genom cirkulär ekonomi (bild 2) skapa processer för ett kretslopp där resurser återanvänds, från avfall till resurs.


Källa: Tomra

Frågor till Bing Zhao, Director Investor Relations & Strategy på Tomra:

• Vilka geografiska marknader finner ni på Tomra mest intressanta?
”Vi ser många möjligheter runt om i världen – till exempel i västvärlden där avfallshantering har blivit ett dilemma som följd av att Kina stängt sina gränser för avfallsimport. Vi ser också intressant utveckling i Asien som drivs av blomstrande e-handel och stora megastäder vilket kräver nya lösningar inom sortering och insamling.”

Tidigare har delar av västvärlden betalat Kina för att sköta sophantering. Det har satt press på västvärlden att hitta en egen lösning på avfallshantering. En tydlig trend som påverkar avfallshantering är populationstillväxt där processer för hantering av detta blir av stor vikt i större städer.

• Hur är intresset för Tomra bland investerare utanför Norden?
”Tomra har ett verkligt globalt fotavtryck med närvaro på mer än 80 geografiska områden, vilket också speglar våra internationella aktieägare. Mer än 75% av våra aktieägare finns utanför Norge, där vi är börsnoterade och 40% ligger utanför Norden. Resursproduktivitet är en global utmaning som vi ser engagerar investerare över hela världen. Tomra främjar inte bara hållbarhet, vi visar också att hållbarhet är lönsamt, vilket är attraktivt för de flesta investerare.”

Tomra är ett väldigt intressant bolag som banar väg för en mer hållbar framtid. Deras globala närvaro och varumärke är något som intresserar investerare världen över. Hållbarhet kan inte ses som ett regionalt problem utan något som måste lösas på global nivå. Vi på Enter Fonder följer Tomras framfart med spänning. Bolaget har sedan start varit ett innehav i Enter Småbolagsfond som förvaltas av Catrin Jansson. Aktien har under perioden stigit med 180%.

• Hur ser du på framtiden gällande ESG-faktorer (Environmental, Social, Governmental) för oss som investerare? Vad tycker du är nästa steg i utvecklingen?
”Försök alltid identifiera och förstå företagets syfte och affärsmodell. Inte alla ESG-rapporter lyckas med att mäta vad som är relevant för själva verksamheten och måste därför ses i ett större sammanhang. Därför bör vikten inte baseras på kvantitativa (år-till-år) mått, de underliggande drivkrafterna för långsiktig tillväxt ger en god förståelse om ett företag är hållbart eller inte”

En del av vårt arbete på Enter Fonder bygger på kunskapsutbyte med andra aktörer som delar liknande värderingar. Ett exempel är att anordna seminarier som detta med Tomra. Bolaget är världsledande i sin nisch och besitter stor kunskap som är värd att dela med sig. Bolaget visar att det går att vara framgångsrika med ett stort fokus på hållbarhet. Hållbarhet som koncept är här för att stanna. Det har vi sedan länge identifierat. Hållbarhetsfaktorer är därför integrerade i våra analysmodeller.

Länkar:

Om ni vill läsa mer om Tomra kan ni besöka deras hemsida
Video: One Planet – One Recycling Solution: Tomra