Välkommen att läsa mer om fonderna på respektive fondsida. Inför en eventuell investering är det viktigt att ta del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr.

Fonder - värdeutveckling

Investera i fonderna

I Sverige finns en mångfald av världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik som vi tror kan skapa en bra grund för framtiden. Därför är våra förvaltare sedan decennier specialiserade på svenska aktier och räntebärande papper.

 

 

 

Här finner du faktablad för våra fonder. Vi rekommenderar att du läser dem innan du investerar i någon av våra fonder.

Faktablad
Information om tidigare resultat
Information om tidigare resultatscenarier

RISKINFORMATION Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Vår investeringsfilosofi

Paradoxen
Värde och kvalitet
Bra bolag
Operativa trender

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

RISKINFORMATION Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.