Enter Småbolagsfond

Vi handplockar de bästa småbolagen

Aktivt förvaltad svensk småbolagsfond. Fonden investerar i små hållbara kvalitetsbolag som växer vinsten snabbare än marknaden i stort.

Enter Sverige Pro

Investera med den hållbara omställningen som drivkraft

Enter Sverige Pro är en aktivt förvaltad bred svensk all cap-fond med ambitionen att göra FN:s hållbarhetsmål investeringsbara. Portföljen utgörs av bolag med potential att växa och utvecklas och som har en värdemässig uppsida kopplad till den hållbara omställningen.

 
Avkastning sedan start

Enter Klimatfokus Ränta

Investera i den hållbara omställningen

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar. Enter Klimatfokus Ränta klassificeras som ”mörkgrön” i enlighet med Disclosure-förordningens artikel 9.

Om oss
Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår styrka som aktiva och specialiserade investerare. Vi är experter på de bolag vi investerar i och den marknad de verkar på.
Vi kan Sverige

Sedan Enter grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För småbolagssegmentet är detta extra viktigt då bevakningen från analytiker och media är mer begränsad. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi därför tät kontakt med företagsledningen i respektive portföljbolag.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi gör därför vår egen hållbarhetsanalys på samtliga investeringar och när vi investerar är hållbara affärsmodeller och bolag som gynnas i den hållbara omställningen två av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter.

Kvalitét, värde och öppenhet för nya intryck

Fonden förvaltas i enlighet med Enter Fonders beprövade förvaltningsfilosofi och strukturerade investeringsprocess. Vi är långsiktiga ägare och letar efter bra svenska bolag till ett vettigt pris – som ökar sin vinst och slår marknadens förväntningar.

Institutionell förvaltningsmodell

Vår institutionella förvaltningsmodell har väglett oss i över 20 år och identifierat långsiktigt värdeskapande. Specialisering, struktur och samarbete har skapat en svårslagen överavkastning mot index.

Våra fonder - god avkastning till rimlig risk

Enter Fonder fokuserar på aktiv förvaltning av svenska aktie- och ränteportföljer. Fonderna investerar i syfte att skapa tydligt positiva utfall i förhållande till underliggande indexutveckling. Målet är att skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk.

Enter Select

Fokuserad aktiv Sverigeförvaltning

Enter Cross Credit

Det bästa av två världar

Enter Sverige

Aktiv Sverigeförvaltning

Enter Sverige Pro

Investera med den hållbara omställningen som drivkraft

Enter Select Pro

Institutionell aktiv Sverigeförvaltning

Enter Preserve

Balanserat sparande

Enter Småbolagsfond

Vi handplockar de bästa småbolagen

Enter Klimatfokus Ränta

Investera i den hållbara omställningen

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.

Investera i Enters fonder

Du kan enkelt investera i våra fonder via din bank, nätmäklare eller försäkringsbolag

Institutioner - 20 år av framgångsrika placeringar

Vi har förvaltat kapital åt svenska institutionella placerare i över 20 år och erbjuder en tjänst anpassad till era behov.

Enters väg mot hållbara investeringar

Från analys till investeringsbeslut
Vi analyserar efter en egen analysmodell
Vi integrerar hållbarhet vid investeringsbeslut
Vi påverkar via aktiv dialog
Vi väljer bort kontroversiella branscher

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.