Enter Cross Credit

Det bästa av två världar

Enter Cross Credit är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i gränslandet mellan Investment Grade och High Yield. Fonden fokuserar på bolag med stor potential och kännetecknas av god avkastning till låg risk.

Modern räntefond med öga för möjligheter

Bolag som är i en positiv utveckling premieras över tid med ett högre obligationspris i marknaden, vilket är det vi kapitaliserar på i vår ränteförvaltning. Fonden skapar avkastning i gränslandet mellan Investment Grade och High Yield till en snittrating om lägst BBB-, vilket ger en god riskjusterad avkastning.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningarna i våra portföljbolag.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi gör därför vår egen hållbarhetsanalys på samtliga investeringar och när vi investerar är hållbara affärsmodeller och bolag som gynnas i den hållbara omställningen två av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter. I Enter Cross Credit investerar vi brett i svenskt näringsliv baserat på en djup analys av bolagen.

Kvalitet och positiv avkastning

Enter Cross Credit är en aktivt förvaltad obligationsfond med fokus på positivt avkastande obligationer utgivna av kvalitetsbolag. Fondens breda portfölj av svenska bolag erbjuder en god avkastningspotential och riskspridning.

Fondfakta
Investeringsstrategi
Största innehav
Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Månadskommentar från förvaltaren

”Det positiva sentimentet i företagsobligationsmarknaden har fortsatt under inledningen på året. Kreditmarginalerna som bolagen får betala har det senaste halvåret kontinuerligt minskat, vilket gör att fler bolag nu väljer att komma till marknaden.”

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Cross Credit

Enter Cross Credit är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i gränslandet mellan Investment Grade och High Yield. Fonden fokuserar på bolag med stor potential och kännetecknas av god avkastning till låg risk.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi arbetar i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av investeringsprocessen och prägla investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Investera i Enter Cross Credit

Aktivt förvaltad företagsobligationsfond där bolag och avkastningspotential står i fokus. Modern räntefond som har verktygen att skapa avkastning till låg risk i gränslandet mellan Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating är Investment Grade eller högre.

Läs mer om Enter Cross Credit

2 februari 2024

Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2024

30 januari 2024

Enter Cross Credit utnämnd till Årets Kreditfond

4 januari 2024

Månadsrapport Enter Cross Credit december 2023

5 december 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit november 2023

2 november 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2023

3 oktober 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit september 2023

15 september 2023

Styr räntan.

5 september 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit augusti 2023

31 augusti 2023

Halvårsredogörelse 2023

3 augusti 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit juli 2023

5 juli 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit juni 2023

7 juni 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit maj 2023

4 maj 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit april 2023

5 april 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit mars 2023

10 mars 2023

Årsberättelse 2022

3 mars 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit februari 2023

22 februari 2023

6 februari 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2023

4 januari 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit december 2022

6 december 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit november 2022

4 november 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2022

5 oktober 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit september 2022

6 september 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit augusti 2022

1 september 2022

"Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag."

3 augusti 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit juli 2022

5 juli 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit juni 2022

7 juni 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit maj 2022

2 juni 2022

Gustaf gästar podcasten Green Bonds & Beyond

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit mars 2022

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2022

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit november 2021

4 november 2021

Enter investerad i Gränges hållbarhetslänkade obligation

4 november 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Cross Credit september 2021

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.