Månadsrapport Enter Cross Credit mars 2023

Positiva inslag på en volatil marknad

Mars blev ytterligare en volatil månad på världens kapitalmarknader. En positiv start fick en tvär vändning när nischbanken Silicon Valley Bank utsattes för en ”bank run” och behövde tas över av myndigheterna. I tät följd fick även amerikanska nischbanken Signature Bank och Credit Suisse stora problem. För att förhindra ytterligare spridning agerade myndigheter kraftfullt och orkestrerade så att de nämnda bankerna togs över av andra, mer stabila banker. Åtgärderna har fått en initial lugnande effekt och oron för en större bankkris har minskat. Samtidigt har förväntan om centralbankers räntehöjningar minskat och långa räntor har gått ned.

Globala rörelsemönster

Rörelserna under månaden har varit väldigt stora där den amerikanska tvåårsräntan föll från ca 5,1 % till 3,8 % för att nu noteras kring 4,1 %. I Europa föll räntor i liknande mönster. Risksentimentet påverkade även värderingen av företagsobligationer där kreditpåslaget steg kraftigt under första halvan av månaden, för att under den sista veckan falla tillbaka något.

De så kallade hybridobligationerna från banker har haft en speciellt volatil månad där de initialt markerades ned på omkring 10 % på måndagsmorgonen efter att Credit Suisse tagits över av UBS. I de svenska bankerna var det inte speciellt stor omsättning, och efter att europeiska myndigheter kommenterade tillgångsklassens senioritet mot aktier stabiliserades marknaden.

“Aktiviteten i fastighetssektorn är fortsatt hög och flera av våra innehav har under månaden tagit in nytt aktiekapital.”

Aktiviteten i fastighetssektorn är fortsatt hög och flera av våra innehav har under månaden tagit in nytt aktiekapital. Cibus tog in 810 miljoner kronor, Nivika avser att ta in 750 miljoner kronor och Svenska Handelsfastigheter tillförs 1 miljard kronor. Vi tycker det är positivt att ägarna har kapacitet och vilja att stötta bolagen – något även kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating anser då de ändrade framtidsutsikten till stabil, från tidigare negativ, på Svenska Handelsfastigheter.

Vi har under månaden sålt av en del längre obligationer för att minska risken för negativ omvärdering av kreditspreadar. Vi tycker att räntenivåerna som vi kan investera till är attraktiva men väljer att vara lite försiktiga med längre positioner. Givet marknadsläget tycker vi att korta obligationer erbjuder bättre avkastning mot riskförhållanden.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.