Investera i våra fonder

Vi erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson, privat bolag eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande sparande eller engångsinvesteringar.

Investera via din bank, kapitalförvaltare eller försäkringsbolag

Som privatperson eller privat bolag kan du enkelt investera i våra fonder via din bank, nätmäklare eller försäkringsbolag. Där kan du spara i de flesta av våra fonder via till exempel ett investeringssparkonto eller i ett pensionssparande. I överblicken nedan kan du enkelt se vart våra fonder finns tillgängliga och klicka dig vidare för att investera.

Innan du tar ett investeringsbeslut är det viktigt att du tar del av den samlade informationen som finns om varje fond samt informerar dig om vilket sparande som passar bäst för din situation. Enter erbjuder ingen rådgivning i egen regi utan hänvisar till de rådgivare som finns hos de banker, försäkringsbolag och nätmäklare som erbjuder våra fonder.

Följande banker, försäkringsbolag, nätmäklare och fondplattformar erbjuder våra fonder i sitt utbud. Hör gärna av dig om du saknar någon av våra fonder där du har ditt sparande så hjälper vi gärna till.

Fonder och distributörer

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.

Bli direktkund

Du kan också enkelt bli direktkund hos oss genom att öppna ett ISK-konto här på hemsidan genom vår samarbetspartner Fondab. Som direktkund får du tillgång till särskilda kundsidor som nås via vår hemsida där du kan följa utvecklingen för din fondinvestering samt ta del av annan kundinformation.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan bolaget startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Vi kan Sverige

Alltsedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat med en grundläggande tanke som bygger på närhet till bolagen vi investerar i. Det innebär bl a en nära kontakt med bolag och dess företagsledningar. För oss är det viktigt att förstå verksamheter på djupet och hur värden kan skapas till oss som investerare.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att det finns en tydlig koppling mellan hållbara affärsmodeller  och möjligheten för bolag att skapa värden för investerare. Därför har vi valt att göra egenhändig hållbarhetsanalys på samtliga våra investeringar.

Kvalitet, värde och öppenhet för nya intryck

Fonderna investerar utefter en gedigen investeringsprocess som bygger på lång erfarenhet av investeringar och fondförvaltning. Vi är långsiktiga ägare och letar efter bra svenska bolag till ett rimligt pris – som växer sin vinst, kan expandera och skapa långsiktiga värden.

Institutionell förvaltningsmodell

Vår förvaltningsmodell bygger på ett gediget kunnande om de bolag vi investerar i. Det är ett arbetssätt som har väglett oss i över 20 år och bidragit till god avkastning för våra fonder och andelsägarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.