Om du som privatperson redan är kund hos någon av de banker, fondplattformar och förmedlare som tillhandahåller Enters fonder, se våra samarbetspartners, går det bra att via dem köpa andelar i Enters fonder genom att t ex sätta upp ett månadssparande, öppna ett investeringssparkonto (ISK) eller pensionsspara. Hos våra samarbetspartners kan du ofta investera ett lägre belopp än de initiala beloppsgränser som Enter erbjuder.

Om du istället väljer att bli direktkund hos Enter och investera i någon av Enters fonder ber vi dig fylla i vårt kundformulär samt skriva ut och skicka det till oss i original. Vi skickar gärna kundformuläret per post till dig om du önskar.

Vänligen fyll i det kundformulär som är aktuellt för dig:

Kundformulär Privatperson
Kundformulär Juridisk person

Så snart du är registrerad som kund hos Enter meddelar vi dig detta och du kan köpa fondandelar i Enters fonder.
Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

Välkommen att kontakta Operations på email operations@enterfonder.se eller tel 08-790 57 00 vid eventuella frågor.

Innan du gör en investering i någon av Enters fonder är det viktigt att ha tagit del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr för den fond du avser att investera i. Dokumenten för respektive fond finns under fliken Våra Fonder eller kan beställas direkt från oss per telefon 08-790 57 00 eller via mail operations@enterfonder.se. Läs också mer om hur vi investerar ansvarsfullt och etiskt Hållbara investeringar

Mejla oss

glasogon-1000x1000

Riskinformation

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).