Investera i våra fonder

Vi erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson, privat bolag eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande sparande eller engångsinvesteringar.

Institutionell förvaltning

Institutionell förvaltning hos Enter Fonder innebär att uppdraget är anpassat till kundens speciella behov och krav.Sedan 1999 har vi hjälpt svenska institutionella placerare nå sina avkastnings- och hållbarhetsmål. Våra fonder är specifikt framtagna för att möta institutionella kunders behov av långsiktig aktiv förvaltning av svenska aktier och räntor. Institutionella kunder har alltid utgjort kärnan i vår affär och vi har erfarenhet av att samarbeta med kunder inom samtliga segment i såväl offentlig som privat miljö. Vi förvaltar idag drygt 22 miljarder kronor åt svenska stiftelser, försäkringsbolag, fackförbund, regioner och kommuner.

Till våra institutionella kunder erbjuder vi en hög servicenivå och närhet till våra förvaltare, helt baserat på respektive uppdragsgivares specifika behov av information och relation. Till varje förvaltningsuppdrag knyts en ansvarig förvaltare. Det är ett långsiktigt åtagande. Relationen mellan förvaltare och kund skall kunna utvecklas och bestå under många år.

Som institutionell kund kan ni antingen bli direktkunder eller investera via er husbank. Vi har även samarbeten med samtliga relevanta fondplattformar (MFEX, FundSettle/Euroclear, Vestima/Clearstream, Allfunds/Nordic Fund Market).

Ta gärna kontakt så berättar vi mer!
Välkommen att kontakta oss
Daniel Nordkvist
Kundansvarig Institutionella kunder

Daniel är kundansvarig mot institutionella kunder. Han har 20 års erfarenhet från bank och kommer närmast från Danske Bank där han varit ansvarig för försäljning av post trade-tjänster mot svenska institutionella kunder. Daniel har en magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot strategi och marknadsföring. Daniel nås på 0708-35 21 22.

Henrik Lindquist
VD Enter Fonder AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i Enter sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i våra portföljbolag.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi gör därför vår egen hållbarhetsanalys på samtliga investeringar och när vi investerar är hållbara affärsmodeller och bolag som gynnas i den hållbara omställningen två av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter.

Kvalitet, värde och öppenhet för nya intryck

Fonderna förvaltas i enlighet med Enters beprövade förvaltningsfilosofi och strukturerade investeringsprocess. Vi är långsiktiga ägare och letar efter bra svenska bolag till ett vettigt pris – som ökar sin vinst och slår marknadens förväntningar.

Institutionell förvaltningsmodell

Vår institutionella förvaltningsmodell har väglett oss i över 20 år och identifierat långsiktigt värdeskapande. Specialisering, struktur och samarbete har skapat en svårslagen överavkastning mot index.

Vår investeringsfilosofi

Paradoxen
Värde och kvalitét
Bra bolag
Operativa trender

Handelsinformation, handelskalender & blanketter

Institutionella investerare och stiftelser som är registrerade som kunder hos Enter kan köpa fondandelar genom att göra en insättning på den aktuella fondens teckningskonto i SEB enligt nedanstående tabell. Vänligen avisera oss om insättningen per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.

För Institutioner och Stiftelser som vill bli direktkunder hos Enter skall nedan kundformulär fyllas i. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss. Så snart du är registrerad som kund hos Enter meddelar vi dig detta och du kan köpa fondandelar i Enters fonder.

Välkommen att kontakta Operations på email operations@enterfonder.se eller tel 08-790 57 00 vid eventuella frågor.

Handelsinformation
Handelskalender
Handelskalender och information om bryttidpunkter för Enter Micro Cap
Information om bryttidpunkter
Sälja fondandelar

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.